4-vodičová technika

4-vodičová technika nebo systém (také 4-vodičové měření nebo Kelvinovo měření) se všeobecně používá při měření elektrických odporů, abychom se vyhnuli chybě při měření. Ve 4-vodičové technice proud teče pomocí 2 vodičů přes odpor. Poklesem napětí přes odpor jsou velké impedance na obou linkách a je přepočtena voltmetrem. Odpor je pak měřen pomocí výpočtu podle Ohmova zákona.


Další důležitou částí této aplikace je vysokonapěťový test. Zde se 4 voidčová technika aplikuje z důvodu, abychom zajistili napětí na zrovna nakontaktovaných bodech. Na tento konec se aplikuje napětí přes 2 vývody. Pomocí dalších 2, nezávislých kontaktech se připojí další 2 body nezávisle na kontakty a toto napětí přeměřují. Pokud se žádné napětí nezobrazí, není tedy žádné napětí aplikováno mezi tyto body a měření musí být přerušeno. Často je tam velice málo místa pro 2 nezávislé kontakty a proto se používají tak zvané Kelvinovy hroty. Tyto kontaktní hroty mají 2 připojení a další 2 nezávislé, izolované PINy. 

SPS electronic nabízí 4-vodičovou měřící techniku pro test ochranného vodiče (PE) test , pro měření odporu, stejně jako pro vysokonapěťový test. V naší široké nabídce příslušentsví, naleznete mimo jiné Kelvinovy kleště, které potřebujete pro snadný provoz

Ke Kelvinovým kleštím

Na přání zákazníka

Jako požadavek

Zákazníkem specifikované zkušební systémy podle individuálních potřeb.

Žádejte nyní!

Servis

Servis hotline

Čísla pro všechny případy (pohotovostní): +420 474 684 637

Na zákaznický servis

SPS electronic GmbH

Kontakt

Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

Kontaktujte nás