Tester Hipot

Termin „tester hipot” jest często używany w kontekście testów wysokonapięciowych. Wyrażenie to jest skrótem od „high potential tester” (tester wysokiego potencjału) i używany jest głównie w terminologii międzynarodowej. To angielskie pojęcie jest bardziej rozpowszechnione niż jego odpowiednik w dosłownym tłumaczeniu. Inną powszechnie stosowaną nazwą jest „tester wytrzymałości dielektrycznej.” Wszystkie wyżej wymienione terminy opisują testery wykonujące testy wysokonapięciowe.


Hipot Test – nie należy mylić tej nazwy z pomiarem oporu izolacji

Hipot Test (inaczej test wysokonapięciowy) jest stosowany w inżynierii elektrycznej w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości izolacji urządzeń elektrycznych. Dlatego też, nie należy mylić tego pojęcia z pomiarem rezystencji izolacji (zwanego także testem izolacji).

Próba Hipot Test polega na sprawdzeniu, czy izolacja produktu charakteryzuje się minimalną wymaganą wytrzymałością. W ten sposób ustala się, czy izolacja przewodnika elektrycznego, jak również jego odstęp od urządzenia są prawidłowe. Hipot Test jest zawsze wykonywany przy wyższych napięciach niże napięcia robocze stosowane w normalnej pracy. Napięcie probiercze może być zmienne bądź stałe i z reguły mieści się w zakresie kilku kV.

Testery Hipot produkowane są przez firmę SPS electronic.

Firma SPS electronic oferuje gamę różnych testerów Hipot. Poza pojedynczymi urządzeniami testowymi, w naszej bogatej ofercie dostępne są również wielofunkcyjne testery, tj. urządzenia łączące w sobie możliwość jednoczesnego wykonania wielu różnych testów

Znajdź właściwe urządzenie testowe!

Spersonalizowane

Według wymagań

Systemy dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Zapytaj teraz

Obsługa

Gorąca linia

Gorąca linia: +420 474 684 637

Obsługa klienta

SPS electronic GmbH

Kontakt

Masz pytanie? Z radością Ci pomożemy!

Skontaktuj się z nami