Tester końca linii dla podzespołów BDU

System pomiarowy do badania właściwości elektrycznych komponentów samochodowych.

Branża: Przemysł samochodowy

Zadanie

Głównym wymogiem tego systemu pomiarowego, przeznaczonego dla branży motoryzacyjnej, było zapewnienie wymaganych prawnie testów. Jednocześnie użytkownik powinien mieć możliwość łatwej obsługi systemu, ponieważ duża ich liczba została przeznaczona na rynki w krajach rozwijających się. Wymogi klienta to maksymalna łatwość obsługi połączona z wygodą i bezpieczeństwem.

Rozwiązanie

System pomiarowy wraz z podstawą dla urządzeń testowanych został zamontowany na stojaku. Umożliwiło to transport całej aparatury, co pozwala uniknąć konieczności ponownego montażu całego systemu w docelowym miejscu pracy. Po zakończonej instalacji wystarczy nacisnąć włącznik, aby urządzenie było gotowe do pracy. Bezpieczeństwo operatora zapewnia kurtyna fotoelektryczna aktywowana samoczynnie wraz z uruchomieniem programu testowego. Obszar testowania jest bardzo przestronny, co ułatwia umieszczenie w nim jednostek testowanych. Podłączenie urządzenia testowanego realizowane jest samoczynnie dzięki pneumatycznego mechanizmowi załączanemu wraz z uruchomieniem programu testowego. Automatyczne pobieranie danych, jak również ich zapis, jest możliwy przy pomocy komputera. Użytkownik może natychmiast podjąć decyzję, co dalej zrobić z urządzeniem dzięki dużemu wyświetlaczowi, pokazującemu komunikaty: „OK / WADLIWY”. W razie wystąpienia wady usunięcie urządzenia należy najpierw potwierdzić. Dostęp do tej czynności można w razie potrzeby chronić hasłem tak, aby operator przed odrzuceniem urządzenia jako wadliwe musiał zawiadomić o tym przełożonego. Poza testami bezpieczeństwa, system ten wykonuje również test bocznika prądowego i czujnika Halla. Po pomyślnie zakończonym teście następuje usunięcie klapki zabezpieczającej.

W komputerze systemu pomiarowego można przechowywać dowolną liczbę programów, co umożliwia klientowi niezależne tworzenie programów podczas pracy nad nowymi produktami. W przypadku produktów o identycznych parametrach istnieje jednak możliwość wykorzystania tego samego systemu pomiarowego, który następnie zostaje przydzielony do odpowiedniego urządzenia testowanego na wykazie produktów. Wyniki testów zachowywane są automatycznie w formacie XML lub Access w dowolnym miejscu w sieci.

Do w pełni automatycznej weryfikacji funkcjonalności systemu przeznaczono oddzielny egzemplarz-atrapę. Podczas codziennego rozruchu systemu pomiarowego, operatorom zaleca się podłączenie wspomnianej atrapy i uruchomienie danego programu. System uniemożliwia kontynuację pracy, jeśli test atrapy nie zakończył się pomyślnie.

  • Rozwiązania gotowe w tym wsparcie w zakresie urządzeń testowanych, adaptacja i projekt stanowiska roboczego.
  • Prosta, intuicyjna obsługa dla operatorów bez specjalistycznego przeszkolenia
  • Urządzenie testowane należy podłączyć tylko raz, potem cały test przebiega automatycznie.
  • W przypadku pracy w sieci wszystkie dane są automatycznie zapisywane w określonej lokalizacji / bazie danych.
  • Urządzenie o długiej żywotności i łatwej obsłudze.
  • Krótki czas cyklu dzięki efektywnie zaprojektowanemu stanowisku roboczemu z kurtyną fotoelektryczną
  • Wszystkie wartości i nastawy można wyregulować z poziomu oprogramowania.
  • Automatyczny test atrapy
  • Bezpieczeństwo w miejscu pracy zgodnie z normą EN 50191
  • System pomiarowy wraz z całością podstawy roboczej są montowane na stojaku, co umożliwia błyskawiczne podłączenie tej kompaktowej jednostki do zasilania.
  • Przestronny obszar testowania dla większego komfortu pracy
  • Test rezystencji izolacji 100 V DC - 4.000 V DC z zabezpieczeniem nadmiarowoprądowym
  • Test wysokonapięciowy 100 - 4.000 V DC z zabezpieczeniem nadmiarowoprądowym
  • Pomiar rezystencji styków < 100 μOhm
  • Test bocznika prądowego i czujnika Halla
  • Usunięcie klapki zabezpieczającej po pomyślnie zakończonym teście
  • System sterowany przez komputer z podłączeniem do bazy danych
  Podgląd wydruku strony

  Spersonalizowane

  Według wymagań

  Systemy dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.

  Zapytaj teraz

  Kontakt

  Masz pytanie? Daj znać – z przyjemnością pomożemy.

  Interesuję się: