Test wysokonapięciowy w kąpieli wodnej dla czujników pozycji o klasie ochronności I, II i III.

Czujniki należy sprawdzić pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego. Produkcję cechuje szeroka gama produktów, jak również najwyższa jakość.

Branża: Przemysł elektryczny

Zadanie

Klient chciał wdrożyć zautomatyzowany, wysoce elastyczny test różnych urządzeń. System pomiarowy powinien umożliwiać wykonanie testów 100 różnych urządzeń. Powinien również pozwalać na jednoczesne testowanie kilku urządzeń z uwagi coraz większą ilość pracy. Test należało wykonać w kąpieli wodnej, aby upewnić się co do szczelności obudowy.

Rozwiązanie

Opracowano system pomiarowy z kąpielą wodną. Urządzenie testowane zanurzane jest w kąpieli wodnej. Głębokość zanurzenia jest różna z możliwością regulacji przy pomocy silnika krokowego, aby zapewnić obsługę wszystkich urządzeń (także w przyszłości). Regulacja poziomu wody jest automatyczna. Zanieczyszczeniu wody zapobiega pompa obiegowa połączona z odstojnikiem wyposażonym w lampy UV. Bezpieczeństwo zapewnia kurtyna fotoelektryczna. Istnieje możliwość jednoczesnego testowania do czterech urządzeń zamontowanych na pneumatycznych terminalach liniowych. Możliwe jest wykonanie pojedynczych i wielokrotnych testów. Funkcja suszenia urządzenia testowanego została wbudowana i odbywa się przez dedykowany system wentylacyjny.

W komputerze systemu pomiarowego można przechowywać dowolną liczbę programów, co umożliwia klientowi niezależne tworzenie programów podczas pracy nad nowymi produktami. W przypadku produktów o identycznych parametrach istnieje jednak możliwość wykorzystania tego samego systemu pomiarowego, który następnie zostaje przydzielony do odpowiedniego urządzenia testowanego na wykazie produktów. Wyniki testów zachowywane są automatycznie w formacie XML lub Access w dowolnym miejscu w sieci.

Do w pełni automatycznej weryfikacji funkcjonalności systemu przeznaczono oddzielny egzemplarz-atrapę. Podczas codziennego rozruchu systemu pomiarowego, operatorom zaleca się podłączenie wspomnianej atrapy i uruchomienie danego programu. System uniemożliwia kontynuację pracy, jeśli test atrapy nie zakończył się pomyślnie.

 • Rozwiązania gotowe w tym wsparcie w zakresie urządzeń testowanych, adaptacja i projekt stanowiska roboczego.
 • Prosta, intuicyjna obsługa dla operatorów bez specjalistycznego przeszkolenia
 • Urządzenie testowane należy podłączyć tylko raz, potem cały test przebiega automatycznie.
 • W przypadku pracy w sieci wszystkie dane są automatycznie zapisywane w określonej lokalizacji / bazie danych.
 • Urządzenie o długiej żywotności i łatwej obsłudze.
 • Wszystkie wartości i nastawy można wyregulować z poziomu oprogramowania.
 • Automatyczny test atrapy
 • Bezpieczeństwo w miejscu pracy zgodnie z normą EN 50191
 • Duża elastyczność zakresu testowania oraz wersji urządzeń testowanych
 • Prosta obsługa
 • Prosty montaż
 • Testy wielokrotne
 • Test wytrzymałości wysokonapięciowej z napięciem w zakresie od 500 V AC do 5.000 V AC, prąd zwolnienia od 0,1 mA do 100 mA.
 • Test wytrzymałości wysokonapięciowej z napięciem w zakresie od 1 V AC do 6.000 V AC, prąd zwolnienia od 0,1 mA do 100 mA.
Podgląd wydruku strony

Spersonalizowane

Według wymagań

Systemy dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Zapytaj teraz

Kontakt

Masz pytanie? Daj znać – z przyjemnością pomożemy.

Interesuję się: