Systemy pomiarowe do sprzętu chirurgicznego i litotryptorów o wysokiej częstotliwości

Po skończonej produkcji sprzęt medyczny musi przejść testy bezpieczeństwa oraz funkcjonalne.

Branża: Technologia medyczna

Zadanie

Należało system pomiarowy pozwalający na automatyczne badanie różnych urządzeń testowanych. Każde urządzenie testowane musiało być podłączone tylko raz w celu uniknięcia błędów oraz maksymalnego skrócenia czasu testu.

Rozwiązanie

W celu obsłużenia dużej liczby różnych urządzeń testowanych opracowano system o różnych opcjach podłączania tak, aby możliwe było sukcesywne wykonanie testu prądu upływowego 5 częściach użytkowych bez potrzeby ich przełączania. Bez przełączania możliwe jest również wykonanie testu ciągłości uziemienia, rezystencji izolacji oraz funkcjonalnego. Bezpieczeństwo operatorów zapewnia kurtyna fotoelektryczna ochraniająca obszar testowania od trzech stron przy użyciu luster odchylających. To uniemożliwia wsunięcie urządzenia testowanego od boku. Szczególnym wymogiem było zapewnienie operatorom możliwości pracy urządzeniem testowanym podczas trwania testu funkcjonalnego. W tym celu dodano zaprogramowano specjalną czynność dodatkową, w ramach której napięcie robocze pozostaje załączone nawet po wyłączeniu kurtyny fotoelektrycznej.

Oprogramowanie systemowe umożliwia zapis dowolnej liczby programów testowych, co pozwala regulację zakresu testów i danych testowych zależnie od konkretnego urządzenia. W przypadku urządzeń o podobnym sposobie mocowania istnieje jednak możliwość wykorzystania tego samego systemu pomiarowego, który następnie zostaje przydzielony do odpowiedniego urządzenia testowanego na wykazie produktów.

Właściwy program testowy wybierany jest na podstawie zeskanowanego kodu kreskowego, zgodnie z załączoną dokumentacją. Wyniki testów zachowywane są automatycznie w formacie XML lub Access w dowolnym miejscu w sieci.

Do w pełni automatycznej weryfikacji funkcjonalności systemu przeznaczono oddzielny egzemplarz-atrapę. Podczas codziennego rozruchu systemu pomiarowego, operatorom zaleca się podłączenie wspomnianej atrapy i uruchomienie danego programu. System uniemożliwia kontynuację pracy, jeśli test atrapy nie zakończył się pomyślnie.

 • Rozwiązania gotowe w tym wsparcie w zakresie urządzeń testowanych, adaptacja i projekt stanowiska roboczego.
 • Prosta, intuicyjna obsługa dla operatorów bez specjalistycznego przeszkolenia
 • Urządzenie testowane należy podłączyć tylko raz, potem cały test przebiega automatycznie.
 • W przypadku pracy w sieci wszystkie dane są automatycznie zapisywane w określonej lokalizacji / bazie danych.
 • Urządzenie o długiej żywotności i łatwej obsłudze.
 • Wszystkie wartości i nastawy można wyregulować z poziomu oprogramowania.
 • Automatyczny test atrapy
 • Bezpieczeństwo w miejscu pracy zgodnie z normą EN 50191
 • Automatyczny wybór programu testowego
 • Duża gruntowność pomiaru
 • Test ciągłości uziemienia z natężeniem prądu w zakresie 10 A – 30 A sprawdza sprawność połączenia obudowy z uziemieniem.
 • Test rezystencji izolacji z napięciem 4 kV wykorzystuje matrycę, przy pomocy której można dowolnie połączyć ze sobą 8 punktów.
 • Test wysokonapięciowy 5,5 kV AC / 6,0 V DC / 100 mA (bez zabezpieczenia nadmiarowoprądowego) z matrycą, przy pomocy której można dowolnie połączyć ze sobą 8 punktów.
 • Test funkcjonalny jednej fazy (zakres pomiaru 10 A- 20 A) z zapisem napięcia, natężenia i wartości cos fi
 • Test prądu upływowego, test prądu dotykowego, test upływności prądu części stykających się z ciałem pacjenta (5 części użytkowych) z symulacją usterek, zakresy natężenia 10 mA, 1 mA i 0,1 mA z automatycznym zerowaniem z dokładnością do 0,1 mA na potrzeby testu prądu upływowego części stykających się z pacjentem
Podgląd wydruku strony

Spersonalizowane

Według wymagań

Systemy dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Zapytaj teraz

Kontakt

Masz pytanie? Daj znać – z przyjemnością pomożemy.

Interesuję się: