Systemy pomiarowe do obliczania sprawności watogodzinowej chłodziarko-lodówek

Zużycie mocy przez artykuły gospodarstwa domowego jest szczególnie ważnym argumentem sprzedażowym dla użytkownika końcowego Do obliczenia sprawności watogodzinowej potrzebne są kompleksowe, znormalizowane, długoterminowe pomiary.

Branża: Artykuły gospodarstwa domowego

Zadanie

Zadanie polegało na automatyzacji złożonych, długoterminowych pomiarów mających na celu obliczenie sprawności watogodzinowej. Konieczne było zapewnienie zgodności z obowiązującymi normami. Wszystkie wyniki miały być dokumentowane w jasny i zrozumiały sposób. Konstrukcja powinna być nowoczesna, jak również spełniać najwyższe wymagania metrologiczne.
W przeszłości wykazano, że nowe technologie, np. LED, prowadzą do powstania nowych wymagań. Niedawnym wymogiem stał się pomiar zużycia mocy w stanie czuwania.

Rozwiązanie

Komputerowe sterowanie systemem zrealizowano przy użyciu laptopów. Zapis parametrów elektrycznych realizowany jest przez wysoce precyzyjną aparaturę pomiarową. Ponieważ wysokomocowe urządzenia do użytku domowego zasilane są trójfazowo, takie rozwiązanie przyjęto również w systemie. Zasilanie urządzeń testowanych zapewnia programowalna, trójfazowa prądnica. Oprócz aparatury do pomiarów elektrycznych, rozwiązanie zapewnia również 50 dodatkowych kanałów do pomiaru temperatury. Prądnica awaryjna gwarantuje ciągłość zapisu danych przez długi czas.

 • W trybie pracy sieciowej wszystkie dane testowe są zapisywane automatycznie w określonej lokalizacji / bazie danych.
 • Urządzenie o długiej żywotności i łatwej obsłudze.
 • Wszystkie wartości i nastawy można wyregulować z poziomu oprogramowania.
 • Bezpieczeństwo w miejscu pracy zgodnie z normą EN 50191
 • Zindywidualizowany osprzęt i oprogramowanie
 • Dla urządzeń testowanych jedno- i trójfazowych
 • Zakres mocy od kilku miliwatów do kilku kilowatów
 • Wysoka dokładność pomiaru
 • Sterowanie komputerowe przy użyciu laptopów
 • W pełni automatyczny, długoterminowy test bez potrzeby nadzoru
 • Test funkcjonalny - 1 lub 3 fazy
 • Sterowane napięcie wyjściowe
 • Pomiar mocy znamionowej oraz mocy w trybie czuwania [0,1 mW – x kW]
 • Pomiar temperatury (PT100, elementy cieplne)
 • Pomiary z analizatorów parametrów zasilania sieciowego [P, U, F, VA, cos φ]
Podgląd wydruku strony

Spersonalizowane

Według wymagań

Systemy dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Zapytaj teraz

Kontakt

Masz pytanie? Daj znać – z przyjemnością pomożemy.

Interesuję się: