Systemy pomiarowe dla stojanów 1-, 2- i 3-fazowych

Po wyprodukowaniu silników elektrycznych o średnim zakresie mocy, ich stojany poddawane są testom bezpieczeństwa i funkcjonalnym. Produkcja ta charakteryzuje się najwyższą jakością, niskimi ilościami oraz szeroką gamą produktów. Ustawa o odpowiedzialności za produkt wymaga stałego przechowywania wszystkich danych testowych.

Branża: Silniki elektryczne

Zadanie

Nasi klienci chcieli zautomatyzować istniejący sprzęt pomiarowy i skrócić czas cyklu. Jednocześnie wymagano zwiększenie gruntowności testu oraz zapewnienia jakości. Obsługa miała być możliwie łatwa, aby poradzić sobie z nią mogli nieprzeszkoleni pracownicy. Kolejnym wymogiem było zapewnienie najwyższego stopnia bezpieczeństwa dla pracowników.

Rozwiązanie

Opracowano sterowany komputerowo system pomiarowy wyposażony w matrycę dla 3-fazowych silników o maks. 4 prędkościach. Matryca z wysokonapięciowym przekaźnikiem pozwala na połączenie testu bezpieczeństwa z możliwością pomiarów parametrów pracy wykorzystujących niską rezystencję omową. Sterowanie zrealizowano z użyciem rozszerzonego, standardowego oprogramowania DAT. Atestowana kurtyna fotoelektryczna (z 3 stron) z lustrem narożnym zapewnia bezpieczeństwo pracowników.

W komputerze systemu pomiarowego można przechowywać dowolną liczbę programów, co umożliwia klientowi niezależne tworzenie programów podczas pracy nad nowymi produktami. W przypadku produktów o identycznych parametrach istnieje jednak możliwość wykorzystania tego samego systemu pomiarowego, który następnie zostaje przydzielony do odpowiedniego urządzenia testowanego na wykazie produktów. Wyniki testów zachowywane są automatycznie w formacie XML lub Access w dowolnym miejscu w sieci.

Do w pełni automatycznej weryfikacji funkcjonalności systemu przeznaczono oddzielny egzemplarz-atrapę. Podczas codziennego rozruchu systemu pomiarowego, operatorom zaleca się podłączenie wspomnianej atrapy i uruchomienie danego programu. System uniemożliwia kontynuację pracy, jeśli test atrapy nie zakończył się pomyślnie.

  • Rozwiązania gotowe w tym wsparcie w zakresie urządzeń testowanych, adaptacja i projekt stanowiska roboczego.
  • Prosta, intuicyjna obsługa dla operatorów bez specjalistycznego przeszkolenia
  • Urządzenie testowane należy podłączyć tylko raz, potem cały test przebiega automatycznie.
  • W przypadku pracy w sieci wszystkie dane są automatycznie zapisywane w określonej lokalizacji / bazie danych.
  • Urządzenie o długiej żywotności i łatwej obsłudze.
  • Krótki czas cyklu dzięki efektywnie zaprojektowanemu stanowisku roboczemu z kurtyną fotoelektryczną
  • Wszystkie wartości i nastawy można wyregulować z poziomu oprogramowania.
  • Automatyczny test atrapy
  • Bezpieczeństwo w miejscu pracy zgodnie z normą EN 50191
  • Test wysokonapięciowy 5.000 V: Uzwojenia - obudowa - czujniki
  • Pomiar rezystencji: Uzwojenia - czujniki
  • Test wytrzymałości napięciowej do 6.000 V
  • Obrotowy monitoring pola magnetycznego z użyciem czujników
  Podgląd wydruku strony

  Spersonalizowane

  Według wymagań

  Systemy dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.

  Zapytaj teraz

  Kontakt

  Masz pytanie? Daj znać – z przyjemnością pomożemy.

  Interesuję się: