System pomiarowy do instrumentów chirurgicznych

Po zakończonej produkcji urządzeń chirurgicznych ich plastikowa powłoka musi zostać poddana testowi ciągłości połączeń elektrycznych oraz testowi sprawdzającemu jej nienaruszony stan W przypadku urządzeń wielobiegunowych należy sprawdzić ich izolację pomiędzy elektrodami.

Branża: Technologia medyczna

Zadanie

Aby uzyskać powtarzalny test o krótkim czasie trwania należało zastąpić ręczną stację pomiarową klienta zautomatyzowanym systemem. Należało przy tym uwzględnić konieczność testowania dużej liczby różnych wersji. Podczas podłączania należało wziąć pod uwagę, że urządzenia testowane są bardzo delikatne. Dlatego też podłączanie musiało być automatyczne, aby nie spowodować uszkodzeń. Mimo to, należało jednak zapewnić bezpieczne przyłączenie z niską rezystencją przejścia.

Rozwiązanie

Odpowiedni program testowy następuje zgodnie z dołączoną dokumentacją poprzez skanowanie kodu kreskowego. To daje możliwość wykonania testu także nieprzeszkolonym w pełnym zakresie pracownikom. Sprawdzenie ciągłości połączeń elektrycznych realizowane jest w ramach maksymalnie dwóch testów na urządzenie. Izolacja między elektrodami, jak również stan plastikowej powłoki sprawdzane są przez przyłożenie wysokiego napięcia. W celu przetestowania powłoki urządzenie testowane wkładane jest w całości do wąskiej, metalowej rurki. Rurka ta następnie działa jako przewodnik napięcia podczas testu wysokonapięciowego.
Istnieje możliwość obsłużenia dużej liczby różnych wersji przy pomocy rozmaitych łączników o regulowanej długości. Podłączanie realizowane jest częściowo przez bolce styki na sprężynach oraz styki pneumatyczne w przypadku niezwykle czułych urządzeń testowanych. Styki te służą również do mocowania urządzenia.

Istnieje możliwość obsłużenia dużej liczby różnych wersji przy pomocy rozmaitych łączników o regulowanej długości. Podłączanie realizowane jest częściowo przez bolce styki na sprężynach oraz styki pneumatyczne w przypadku niezwykle czułych urządzeń testowanych. Styki te służą również do mocowania urządzenia.

Na łączniku mieści się do dziesięciu urządzeń testowanych za jednym razem. Test wysokonapięciowy wykonywany jest jednocześnie dla wszystkich. W razie wystąpienia błędu następuje ponowne testowanie indywidualne, umożliwiające wykrycie wadliwej jednostki. Następnie wadliwe urządzenie zostaje usunięte. Czynność ta wykonywana jest automatycznie w kolejnym kroku. Zastosowanie pomiaru w technologii 4-przewodowej zapewnia sprawdzenie poprawnego podłączenia urządzeń testowanych podczas testu wysokonapięciowego.

Bezpieczeństwo użytkownikowi zapewnia kurtyna fotoelektryczna. Dzięki temu możliwe było dalsze skrócenie czasu cyklu ze względu na brak konieczności zamykania / otwierania drzwi bezpieczeństwa. Usunięcie wadliwej jednostki wymaga od użytkownika kilkakrotnej interwencji - to właśnie powodowało konieczności otwieranie drzwi bezpieczeństwa

Do w pełni automatycznej weryfikacji funkcjonalności systemu przeznaczono oddzielny egzemplarz-atrapę. Podczas codziennego rozruchu systemu pomiarowego, operatorom zaleca się podłączenie wspomnianej atrapy i uruchomienie danego programu. System uniemożliwia kontynuację pracy, jeśli test atrapy nie zakończył się pomyślnie.

  • Rozwiązania gotowe w tym wsparcie w zakresie urządzeń testowanych, adaptacja i projekt stanowiska roboczego.
  • Prosta, intuicyjna obsługa dla operatorów bez specjalistycznego przeszkolenia
  • Urządzenie testowane należy podłączyć tylko raz, potem cały test przebiega automatycznie.
  • W przypadku pracy w sieci wszystkie dane są automatycznie zapisywane w określonej lokalizacji / bazie danych.
  • Urządzenie o długiej żywotności i łatwej obsłudze.
  • Krótki czas cyklu dzięki efektywnie zaprojektowanemu stanowisko roboczemu z kurtyną fotoelektryczną
  • Wszystkie wartości i nastawy można wyregulować z poziomu oprogramowania.
  • Automatyczny test atrapy
  • Bezpieczeństwo w miejscu pracy zgodnie z normą EN 50191
  • Automatyczny wybór programu testowego
  • Prosta i szybka wymiana narzędzi w przypadku innych wersji
  • Krótki czas trwania testu dzięki równoległemu testowaniu maks. dziesięciu urządzeń oraz zastosowaniu kurtyny fotoelektrycznej zabezpieczającej obszar testowania.
  • 100% bezpieczeństwo procesu dzięki zastosowaniu technologii 4-przewodowej w teście wysokonapięciowym
  • Test wysokonapięciowy 5,5 kV AC / 6,0 kV DC / 100 mA (bez zabezpieczenia nadmiarowoprądowego) w technologii 4-przewodowej
  • Test ciągłości 5 V
  Podgląd wydruku strony

  Spersonalizowane

  Według wymagań

  Systemy dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.

  Zapytaj teraz

  Kontakt

  Masz pytanie? Daj znać – z przyjemnością pomożemy.

  Interesuję się: