System pomiarowy dla odpornych na wybuchy, liniowych, fluorescencyjnych opraw oświetleniowych

W zakresie produktów odpornych na eksplozję konieczna jest ścisła kontrola jakości. Dlatego też konieczne jest poddanie opraw oświetleniowych testowi bezpieczeństwa, jak również funkcjonalnemu.

Branża: Oprawy oświetleniowe

Zadanie

Należało wymienić przestarzałe stacje pomiarowe klienta i zastąpić je nowoczesnymi, w miarę możliwości zautomatyzowanymi jednostkami. Ważną rolę odgrywała tutaj elastyczność oraz możliwość szybkiego zamontowania na zasilanych z sieci lub z baterii oprawach oświetleniowych. Oprócz bezpieczeństwa procesu, ważnym wymogiem była dokumentacja testu. Całość rozwiązania musiała spełniać ścisłe wymogi w zakresie urządzeń odpornych na wybuchy.

Rozwiązanie

We współpracy z klientem opracowano system pomiarowy sterowany przez komputer. Kluczowe znaczenie miał projekt stanowiska roboczego. Optymalizacja obsługi i czasu cyklu była możliwa dzięki zastosowaniu atestowanej kurtyny fotoelektrycznej. System wyposażono w kilka oryginalnych opraw oświetleniowych do celów testu funkcjonalnego. W ten sposób stworzono naturalne warunki testowe. Oprawy oświetleniowe przechowywano w szufladzie poniżej stanowiska roboczego, pozwalając tym samym na łatwą wymianę.

Standardowe oprogramowanie DAT nie tylko steruje procesem testowania, ale także działa jako przewodnik użytkownika. Oprogramowanie komputerowe DAT to wysokiej jakości, kompletny program na bazie systemu WINDOWS. Każdy, kto potrafi włączyć komputer, potrafi także obsługiwać tester.

Test funkcjonalny następuje po testach bezpieczeństwa i polega na zmierzeniu zużycia mocy zgodnie z międzynarodowo obowiązującymi normami (IEC, EN, UL, VDE itp.). Potem możliwe jest wykonanie dowolnych innych testów.

W komputerze systemu pomiarowego można przechowywać dowolną liczbę programów, co umożliwia klientowi niezależne tworzenie programów podczas pracy nad nowymi produktami. W przypadku produktów o identycznych parametrach istnieje jednak możliwość wykorzystania tego samego systemu pomiarowego, który następnie zostaje przydzielony do odpowiedniego urządzenia testowanego na wykazie produktów. Wyniki testów zachowywane są automatycznie w formacie XML lub Access w dowolnym miejscu w sieci.

Do w pełni automatycznej weryfikacji funkcjonalności systemu przeznaczono oddzielny egzemplarz-atrapę. Podczas codziennego rozruchu systemu pomiarowego, operatorom zaleca się podłączenie wspomnianej atrapy i uruchomienie danego programu. System uniemożliwia kontynuację pracy, jeśli test atrapy nie zakończył się pomyślnie.

  • Rozwiązania gotowe w tym wsparcie w zakresie urządzeń testowanych, adaptacja i projekt stanowiska roboczego.
  • Prosta, intuicyjna obsługa dla operatorów bez specjalistycznego przeszkolenia
  • Urządzenie testowane należy podłączyć tylko raz, potem cały test przebiega automatycznie.
  • W przypadku pracy w sieci wszystkie dane są automatycznie zapisywane w określonej lokalizacji / bazie danych.
  • Urządzenie o długiej żywotności i łatwej obsłudze.
  • Krótki czas cyklu dzięki efektywnie zaprojektowanemu stanowisku roboczemu z kurtyną fotoelektryczną
  • Wszystkie wartości i nastawy można wyregulować z poziomu oprogramowania.
  • Automatyczny test atrapy
  • Bezpieczeństwo w miejscu pracy zgodnie z normą EN 50191
  • Oryginalne oprawy oświetleniowe do testu funkcjonalnego
  • Test ciągłości uziemienia w zakresie od 10 A do 30 A maks. 0,4 Ω
  • Test wysokonapięciowy w zakresie od 250 V DC do 4.000 V DC / 4 mA.
  • Test funkcjonalny 0 - 300 V AC / 1kVA, 10 Hz - 80 Hz
  Podgląd wydruku strony

  Spersonalizowane

  Według wymagań

  Systemy dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.

  Zapytaj teraz

  Kontakt

  Masz pytanie? Daj znać – z przyjemnością pomożemy.

  Interesuję się: