Normy


NORMA: IEC 60335 * EN 60335 * VDE 0700

Tytuł:

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania.

Opis:

Niniejsza norma dotyczy bezpieczeństwa użytkowania elektrycznego sprzętu i maszyn do użytku domowego i komercyjnego o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 250V w przypadku sprzętu i maszyn jednofazowych oraz 480V w przypadku innych.


NORMA: EN 50106

Tytuł:

Bezpieczeństwo użytkowania elektrycznego sprzętu do użytku domowego i podobnego.

Opis:

Norma dotyczy szczególnych zasad rutynowych, wykonywanych przez producenta testów urządzeń objętych zakresem normy EN 60335-1.


NORMA: UL 60335

Tytuł:

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania.

Opis:

Niniejsza norma dotyczy bezpieczeństwa użytkowania elektrycznego sprzętu i maszyn do użytku domowego i komercyjnego o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 250V w przypadku sprzętu i maszyn jednofazowych oraz 480V w przypadku innych.


NORMA: IEC 60598 * EN 60598 * VDE 0711

Tytuł:

Oprawy oświetleniowe

Opis:

Niniejsza część 1 normy IEC określa ogólne wymagania dotyczące opraw oświetleniowych zawierające elektryczne źródła światła zasilane napięciami do 1.000V.


NORMA: UL 1598

Tytuł:

Oprawy oświetleniowe

Opis:

Niniejsza część 1 normy IEC określa ogólne wymagania dotyczące opraw oświetleniowych zawierające elektryczne źródła światła zasilane napięciami do 1.000V.


NORMA: IEC 61029 * EN 61029 * VDE 0740

Tytuł:

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym

Opis:

a) proste urządzenia, które mogą być łatwo przemieszczane przez jedną osobę, przeznaczone do ułatwiania transportu, tj. uchwyty, koła, itp. - mogą być wbudowane;
b) urządzenia użytkowane w bezpiecznej pozycji stacjonarnej z mocowaniem lub bez, takie jak urządzenia zaciskowe, łączniki, itp;
c) praca pod nadzorem operatora;
d) nieprzeznaczone do produkcji seryjnej lub produkcji na linii montażowej;
e) zasilane elektrycznie przy pomocy elastycznego połączenia kablowego i wtyczki;
f) napięcie znamionowe nieprzekraczające 250V w przypadku urządzeń jednofazowych (prąd stały lub zmienny) bądź 440 V w przypadku urządzeń trójfazowych (prąd zmienny);
g) pobór mocy nieprzekraczający 2.500 W w przypadku urządzeń jednofazowych (prąd stały lub zmienny) bądź 4.000 W w przypadku urządzeń trójfazowych (prąd zmienny).


NORMA: IEC 60745 * EN 60745 * VDE 0740

Tytuł:

Bezpieczeństwo użytkowania elektronarzędzi ręcznych o napędzie silnikowym

Opis:

Niniejsza część normy IEC 60745 dotyczy bezpieczeństwa użytkowania elektronarzędzi ręcznych o napędzie silnikowym lub magnetycznym o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 250 V w przypadku zmienno- lub stałoprądowych narzędzi jednofazowych oraz 440 V w przypadku zmiennoprądowych narzędzi trójfazowych.


NORMA: IEC 60034 * EN 60034* VDE 0530

Tytuł:

Maszyny elektryczne wirujące

Opis:

Ta część normy IEC 60034 dotyczy wszystkich wirujących maszyn elektrycznych z wyjątkiem tych, które objęte są innymi normami IEC, np. IEC 60349. Maszyny objęte zakresem tej normy mogą podlegać zastąpieniu, modyfikacjom, jak również dodatkowym wymogom zawartym w innych publikacjach, np. IEC 60079 i IEC 60092.


NORMA: IEC 60601 * EN 60601 * VDE 0750

Tytuł:

Medyczne urządzenia elektryczne

Opis:

Niniejsza Międzynarodowa Norma dotyczy podstawowego bezpieczeństwa użytkowania i podstawowej pracy medycznych urządzeń elektrycznych i medycznych układów elektrycznych.


NORMA: UL 60601

Tytuł:

Medyczne urządzenia elektryczne

Opis:

Niniejsza Międzynarodowa Norma dotyczy podstawowego bezpieczeństwa użytkowania i podstawowej pracy medycznych urządzeń elektrycznych i medycznych układów elektrycznych.


NORMA: IEC 60950 * EN 60950 * VDE 0805

Tytuł:

Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo użytkowania

Opis:

Norma DIN EN 60950-1 (VDE 0805-1) dotyczy zasilanych z sieci lub baterii urządzeń i sprzętu techniki informatycznej i elektrycznego sprzętu biurowego i sprzętu z nimi powiązanego o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 600 V.


NORMA: UL 60950

Tytuł:

Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo użytkowania.

Opis:

Norma DIN EN 60950-1 (VDE 0805-1) dotyczy zasilanych z sieci lub baterii urządzeń i sprzętu techniki informatycznej i elektrycznego sprzętu biurowego i sprzętu z nimi powiązanego o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 600 V.


NORMA: IEC 60065 * EN 60065 * VDE 0860

Tytuł:

Urządzenia wizyjne, foniczne, informatyczne i komunikacyjne.

Opis:

Niniejsza Międzynarodowa Norma Bezpieczeństwa dotyczy urządzeń elektronicznych zaprojektowanych do zasilania z sieci, urządzeń zasilających, baterii lub zasilania na odległość oraz przeznaczonych do odbioru, generowania, zapisu i odtwarzania sygnałów fonicznych, wizyjnych i powiązanych. Norma dotyczy również urządzeń zaprojektowanych do użytku wyłącznie z urządzeniami wymienionymi powyżej.


NORMA: IEC 61010 * EN 61010 * VDE 0411

Tytuł:

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych.

Opis:

Niniejsza część 1 normy DIN EN 61010 określa ogólne wymogi bezpieczeństwa dla elektrycznych przyrządów probierczych i pomiarowych, elektrycznych urządzeń przemysłowych do sterowania procesem, jak również elektrycznych urządzeń laboratoryjnych i ich wyposażenia, niezależnie od miejsca ich użytkowania.


NORMA: UL 61010

Tytuł:

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych.

Opis:

Niniejsza norma dotyczy określa ogólne wymogi bezpieczeństwa dla elektrycznych przyrządów probierczych i pomiarowych, elektrycznych urządzeń przemysłowych do sterowania procesem, jak również elektrycznych urządzeń laboratoryjnych i ich wyposażenia, niezależnie od miejsca ich użytkowania.


NORMA: IEC 60439 *EN 61439 * VDE 0660

Tytuł:

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa

Opis:

Seria norm IEC 61439 dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskonapięciowej zawiera szczegóły dotyczące układów i zastosowań, które muszą zostać określone przez użytkownika, aby producent mógł stworzyć urządzenie spełniające wymagania i oczekiwania użytkownika. Normy te dotyczą aparatury rozdzielczej układów zasilania, rozdzielnic instalacji elektrycznej, rozdzielnic używanych na budowach, kablowych rozdzielnic szafowych, systemów szyn zbiorczych oraz aparatury rozdzielczej w miejscach takich jak nabrzeża jachtowe, pola kempingowe, targowiska oraz punkty ładowania akumulatorów pojazdów z napędem elektrycznym.


NORMA: IEC 60947 * EN 60947 * VDE 0660

Tytuł:

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe

Opis:

Niniejsza norma dotyczy przemysłowych rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych do użytku w obwodach o napięciu do 1.000 V (prąd zmienny) lub 1.500V (prąd stały).


NORMA: IEC 61588 * EN 61558 * VDE 0570

Tytuł:

Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, zasilaczy, dławików i podobnych urządzeń.

Opis:

Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy bezpieczeństwa użytkowania, w tym także elektrycznego, cieplnego i mechanicznego, transformatorów mocy, zasilaczy, dławików i podobnych urządzeń.


NORMA: IEC 61730 * EN 61730 * VDE 0126

Tytuł:

Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego

Opis:

Niniejsza część normy IEC 61730 opisuje podstawowe wymagania konstrukcyjne modułów fotowoltaicznych, zapewniających bezpieczne użytkowanie ich układów elektrycznych i mechanicznych.


NORMA: UL 1703

Tytuł:

Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego

Opis:

Niniejsza część normy IEC 61730 opisuje podstawowe wymagania konstrukcyjne modułów fotowoltaicznych, zapewniających bezpieczne użytkowanie ich układów elektrycznych i mechanicznych.


NORMA: IEC 61851 * EN 61851 * VDE 0122

Tytuł:

System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych

Opis:

Niniejsza część normy IEC 61851 dotyczy pokładowego i niepokładowego, podłączanego do sieci sprzętu do ładowania elektrycznych pojazdów drogowych prądem zmiennych o standardowym napięciu (zgodnie z normą IEC 60038) nieprzekraczającym 1.000 V oraz prądem stałym o napięciu nieprzekraczającym 1.500 V, jak również do dostarczania energii elektrycznej na potrzeby ewentualnych usług dodatkowych pojazdu, jeśli są wymagane.


NORMA: UL 2202

Tytuł:

System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych

Opis:

Niniejsza część normy IEC 61851 dotyczy pokładowego i niepokładowego, podłączanego do sieci sprzętu do ładowania elektrycznych pojazdów drogowych prądem zmiennych o standardowym napięciu (zgodnie z normą IEC 60038) nieprzekraczającym 1.000 V oraz prądem stałym o napięciu nieprzekraczającym 1.500 V, jak również do dostarczania energii elektrycznej na potrzeby ewentualnych usług dodatkowych pojazdu, jeśli są wymagane

Ważna informacja dotycząca publikacji treści norm

AZ uwagi na prawa autorskie nie możemy ujawnić szczegółów dotyczących poszczególnych norm. Obowiązująca dla tego zastosowania jest aktualna norma. Normę można zakupić np. od Stowarzyszenia VDE lub wydawnictwa Beuth Publishing House.

Znajdź teraz właściwe urządzenie testowe