Bezpieczeństwo w parze z wiedzą

12 2015

Oto, co nam potrzebne: Przygotowanie do akredytacji jako laboratorium kalibracyjne zgodnie z normą ISO 17025

Zgodność z międzynarodowymi normami połączona z powtarzalnymi wynikami testów oraz obszerną dokumentacją procedur testowych staje się coraz ważniejsza dla lokalnych i międzynarodowych klientów biznesowych. Regularna kalibracja urządzeń testowych jest często również wymogiem. Z tego powodu postanowiliśmy uzyskać akredytację jako laboratorium kalibracyjne zgodnie z normą ISO / IEC 17025. Końcowe przygotowania w toku – to bardzo ekscytujący czas!


Czym jest akredytowana kalibracja (kalibracja DakkS)?

Kalibracja oznacza identyfikację i dokumentację odchyleń wartości rejestrowanych przez urządzenie pomiarowe od sprawdzalnego, precyzyjnego standardu. Wartość pomiarowa zarejestrowana przez takie urządzenie zostaje porównana ze znaną wartością standardową wynikającą z warunków odniesienia i powtarzalnych procedur pomiarowych. Kalibracja nie jest ingerencją w urządzenie pomiarowe, ponieważ nie powoduje w nim żadnym zmian.

„Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH” (Dakks) narodowy organ akredytacyjny Federalnej Republiki Niemiec, odpowiedzialny za ocenę, akredytację i nadzór laboratoriów pomiarowych i kalibracyjnych zgodnie z normą DIN EN ISO / IEC 17025. Norma wymaga, aby laboratorium wykazało kompetencje techniczne i specjalistyczne, jak również system zarządzania jakością. Certyfikat kalibracyjny DakkS mogą uzyskać jedynie akredytowane laboratoria kalibracyjne po osiągnięciu wartości pomiarowych opisanych w Podręczniku Zarządzania Jakością oraz publikowanych przez DakkS. Wysoką jakość gwarantują regularne zewnętrzne oceny i ponowne akredytacje, jak również sprawdzalne normy, określone warunki otoczenia, ścisłe procedury pomiarowe oraz personel o wysokich kwalifikacjach.

Dbałość o proces i sumienność pracowników zapewniają wysoce rzetelne wyniki pomiarów. Dodatkową zaletą akredytowanej kalibracji jest honorowany na całym świecie certyfikat DakkS. Certyfikat ten wynika z wielostronnych umów o wzajemne uznanie systemów akredytacyjnych, zawartych przez Współpracę Europejskiej Współpracy w dziedzinie Akredytacji (EA) oraz Międzynarodową Współpracę w dziedzinie Akredytacji Laboratoriów (ILAC).

SPS electronic GmbH

Jak się z nami skontaktować

E-mail, telefon, wizyta osobista

SPS electronic

Obsługa

Gorąca linia

Numer awaryjny +420 474 684 637

Obsługa klienta

Kontakt

Masz pytanie? Daj znać – z przyjemnością pomożemy.

Interesuję się: