Zkušební systémy pro motory 3 x 400 V / 63 A / 50 Hz

Kompletní test elektrických motorů na konci linky. Na konci linky jsou potřeba bezpečnostní a funkční zkoušky pro 3 fázové motory.

Průmysl: Elektrické motory

Úkol

Hlavním požadavkem na tuto zkušebnu byl návrh a programovatelný napěťový zdroj. Pro provedení testu, musel být motor mechanicky uchycen a aplikována velká síla na hřídel motoru. Dále se velký výkon musel dodávat do DUT. Zdroj měl být programovatelný a řízen přes PC. Pak mohl být tento systém bez problémů použit do výrobních linek po celém světě.

Řešení

Byla požadována zkušebna motorů s vysokým výkonem a mechanická konstrukce. Proto jsme navrhli skříň se 3 automatickými dveřmi, které se pohybovali nahoru a dolů. To ušetřilo spoustu místa, co bylo hlavním požadavkem pro integrování do výrobní linky. Zkušební zařízení bylo vestavěno odděleně od zkušební skříně. Díky vysokým výkonům bylo pracoviště velké a těžké. Těžké motory byly položeny na vozík a přepraveny do zkušebního prostoru a ručně připojeny. Pro měření nakrátko, byla hřídel motoru fixována. PC řízení bylo volně programovatelné pro všechny zkušební procesy pomocí standardního softwaru DAT. Jsou možné následující testy:

 • PE test
 • Vysokonapěťový test (fáze, kostra, sensory atd.)
 • Měření izolace
 • Měření odporu vinutí
 • Rázová zkouška
 • 1/3 fázový test bez zátěže
 • Proudový test s mechanickým zastavením hřídele
 • Test brzdy

Výsledek "OK" je vložen na štítek motorů a vytisknut štítkovou tiskárnou. Tento štítek je také znakem kvality. Může být uložen libovolný počet zkušebních programů ve vestavěném PC. To zákazníkovi umožňuje vytvořit si nový program, pokud vymyslel nový výrobek. Zároveň ale pro výrobky s identickými parametry, umožňuje použít stejný zkušební program, pokud si DUT uloží přes seznam výrobků v Produkt listu. Výsledky testů mohou být automaticky uloženy v XML nebo Access formátu na příslušném místě sítě.

Oddělený dummy test se používá k ověření funkčnosti zkušebního systému nebo plně automatického zkušebního systému. Každý den před začátkem testování, by měla určená osoba připojit dummy a provést odpovídající program. Zkušební systém neumožní další testování, dokud úspěšně nedokončíte dummy test dummy test.

 • Řešení na klíč, podpora DUT, adaptéry a konstrukce
 • Jednoduchý, intuitivní provoz se zaškolenou obsluhou
 • DUT se připojí pouze jednou, pak je celý zkušební proces proveden automaticky
 • V připojení do sítě se všechna data automaticky ukládají na specifikované úložiště / databáze
 • Dlouhá životnost a výborné servisní podmínky
 • Všechny hodnoty a nastavení lze provést softwarem
 • Automatický dummy test
 • Bezpečnost zkušebního pracoviště podle EN 50191
 • Automatický výběr programu
 • Krátký zkušební cyklus díky optimálnímu pracovišti se 3 automatickými dveřmi
 • Ušetření místa díky 3 automatickým dveřím
 • Programovatelný zdroj pro 3 fázové motory s velkým výkonem
 • Jednoduché přepojení pro všechny typů motorů
 • 3 fázový zdroj 0 – 690 V při 32 A / 0 – 100 V při 50 A
 • 12-pinový adaptér pro připojení motorů
 • Měření odporů vinutí a sensorů
 • VN test až do 5.500 V AC
 • Měření izolace až do 2 GΩ
 • Měření výkonu pomocí analyzátoru [P, U, I, cos φ, rpm]
 • Rázová zkouška všech vinutí
Vytisknout stranu

Na přání zákazníka

Požadavky

Zákaznický zkušební systém podle individuálních potřeb.

Žádejte nyní!

Kontakt

Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

Mám zájem o: