Zkušební systémy na statory

Na začátku byly požadovány 2 zkušební systémy na statory před a po impregnaci. Dvě téměř identické zkušebny byly nastaveny tak, aby se daly použít pro oba účely a kdykoliv v případě špiček se mohly použít obě najednou. Dále byla požadována vysoká flexibilita na široký rozsah zkoušených statorů.

Průmysl: Elektrické motory

Úkol

Zkušební systémy pak byly vestavěny do výrobní linky. Navzdory rozdílnosti statorů, které byly odlišné hlavně rozměry, bylo také důležité uchovat vysokou flexibilitu a zároveň krátký čas zkoušení.

Dále bylo potřeba provést následující testy:

 • Identifikace severního a jižního pólu pomocí testu polarity
 • částečné výboje ve výrobním prostředí
 • testování tlaku chladícího zřízení ve statoru

Řešení

S ohledem na požadovanou flexibilitu, byl systém navržen s univerzálním DUT rozhraním,které umožnilo kontaktovat všechny stávající statory bez potřeby jejich konvertování do zkušebny. Zvollili jsme řešení s pneumatickým kontaktovacím systémem, protože krátký čas zkoušení byl rozhodující.

Zároveň jsme vyvinuli zkušební adaptéry pro test polarity, které umožnily snadno vložit stator a zároveň měly velkou dielektrickou sílu a proto je nebylo potřeba během testu vyjmout.

Speciální software přímo pro potřeby zákazníka byl naprogramován tak, aby zaručil vysokou flexibilitu. Je jednoduché vytvořit zkušební sekvenci ve zkušebně a soubor nahrát z firemní sítě. Správná zkušební sekvence je načtena přímo z firemní sítě do zkušebny pomocí jednoduchého naskenování 2D čárového kódu, který je přiložen k výrobku a automatickému vyplnění všech správných parametrů z databáze. Osobní bezpečnost je naší nejvyšší prioritou a je zajištěna zkušební skříní a ochranou kontaktů.

Speciálně navržená zkušební dummy se používá automaticky při zapnutí zkušebny. Pokud dummy test neproběhne úspěšně, zkušebna nesmí provádět žádné další testy.

 • Řešení na klíč včetně designu, připojení a softwaru
 • Automatické testování po jednorázovém připojení statorů
 • Jednoduchý a intuitivní provoz pro zaškolenou osobu
 • Zkušební sekvence může být vytvořena v každé zkušebně a vyplněna parametry z firemní sítě
 • Snadné integrování do výrobní linky
 • Design s ohledem na jednoduchou údržbu
 • Krátký zkušební cyklus
 • Vysoká flexibilita díky univerzálnímu DUT rozhraní
 • PE test
 • Měření izolačního odporu
  vinutí – kostra – sensory
 • Vysokonapěťový test AC/DC
  vinutí – kostra – sensory
 • 3-fázové měření odporu
 • Měření odporů jednotlivých sensorů
 • Rázová zkouška
 • Zkouška částečných výbojů
  během rázové zkoušky a vysokonapěťového testu
 • Test polarity
 • Unikající proud
Vytisknout stranu

Na přání zákazníka

Požadavky

Zákaznický zkušební systém podle individuálních potřeb.

Žádejte nyní!

Kontakt

Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

Mám zájem o: