Zkušební systém pro svářečky

Moderní svářečky jsou komplexní zařízení s množstvím elektroniky. Na konci výroby se musí provést bezpečnostní a funkční test pro zajištění kvality výroby.

Průmysl: Elektro průmysl

Úkol

Hlavním cílem byl obsáhlý bezpečnostní a funkční test podle všeobecně platných norem (IEC, EN, UL, VDE etc.). Zkušebna byla optimalizována pomocí vysokonapěťových zkoušek. Rozhodujícím faktorem byl snadný provoz a zkrácení času. Zkušební systém má volbu přepínání jazyka a flexibilní napájení, aby se dal snadno použít po celém světě.

Řešení

PC-řízený zkušební systém byl navržen s tandemovou zkušební skříní. Současná montáž a testování je optimálním řešením pro pracovníky i přístroj. Do výrobní linky musela být zvolena manuální montáž zkušebního systému a proto nebyla navržena jako plně automatický proces. Koncept s tandemovou skříní byl ideálním řešením pro vestavění do stávajícího výrobního procesu.

Toto řešení na klíč se skládá ze zkušebního zařízení, tandemové skříně, PC hardware se softwarem a adaptéry pro připojení výrobku Zákazník byl schopen během krátké doby přestavět vlastní výrobu podle zkušebních systémů. Nové systémy byly adaptovány do stávající linky. Po vybraných bezpečnostních testech následují požadované funkční testy pro testování svářecího zřízení. Plně elektronický, programovatelný zdroj napájí DUT pomocí všech napětí a frekvencí, používaných po celém světě. Zátěž a teplotní sensory jsou simulovány ve zkušebním systému.

Může být uložen libovolný počet zkušebních programů ve vestavěném PC. To zákazníkovi umožňuje vytvořit si nový program, pokud vymyslel nový výrobek. Zároveň ale pro výrobky s identickými parametry, umožňuje použít stejný zkušební program, pokud si DUT uloží přes seznam výrobků v Produkt listu. Výsledky testů mohou být automaticky uloženy v XML nebo Access formátu na příslušném místě sítě.

Oddělený dummy test se používá k ověření funkčnosti zkušebního systému nebo plně automatického zkušebního systému. Každý den před začátkem testování, by měla určená osoba připojit dummy a provést odpovídající program. Zkušební systém neumožní další testování, dokud úspěšně nedokončíte dummy test dummy test.

  • Řešení na klíč, podpora DUT, adaptéry a konstrukce
  • Jednoduchý, intuitivní provoz se zaškolenou obsluhou
  • DUT se připojí pouze jednou, pak je celý zkušební proces proveden automaticky
  • V připojení do sítě se všechna data automaticky ukládají na specifikované úložiště / databáze
  • Dlouhá životnost a výborné servisní podmínky
  • Všechny hodnoty a nastavení lze provést softwarem
  • Automatický dummy test
  • Bezpečnost zkušebního pracoviště podle EN 50191
  • Automatický výběr programů
  • Jednoduchá výměna nástrojů pro různé výrobky
  • Optimalizovaná zkušebna s tandemovou skříní. Optimalizovaný proces, jak pro obsluhu, tak pro tester, aby se dalo současně testovat a provádět montáž
  • elektronický, programovatelný zdroj pro funkční zkoušky
  • Zdroj 0 – 300 V / 5 kW
  • Vysokonapěťový test ≤ 5.000 V AC / 6.000 V DC
  • PE test ≤ 30 A / max. 600 mΩ
  • Izolační test ≤ 6.000 V DC
  • Funkční test 0 – 5.000 W
  Vytisknout stranu

  Na přání zákazníka

  Požadavky

  Zákaznický zkušební systém podle individuálních potřeb.

  Žádejte nyní!

  Kontakt

  Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

  Mám zájem o: