Zkušební systém pro PX-LED svítidla

Zvláště u výrobků odolných proti výbuchu je potřeba zajistit absolutní kvalitu. Proto svítidla pro výbušná prostředí musí splnit všechny bezpečnostní a funkční testy. Pro nový výrobek našeho zákazníka jsme vyvinuly plně automatický zkušební systém, který byl vestavěn přímo do výrobní linky.

Průmysl: Svítidla

Úkol

Zvláště u výrobků odolných proti výbuchu je potřeba zajistit absolutní kvalitu. Proto svítidla pro výbušná prostředí musí splnit všechny bezpečnostní a funkční testy. Pro nový výrobek našeho zákazníka jsme vyvinuly plně automatický zkušební systém, který byl vestavěn přímo do výrobní linky. Pro nový výrobek našeho zákazníka jsme vyvinuly plně automatický zkušební systém. Důležitým hlediskem bylo zajistit vysokou flexibilitu a rychlé přepínání mezi svítidly, které jsou napájeny ze sítě a těmi, které jsou napájeny z baterie. Hlavním požadavkem bylo zajistit spolehlivost a zpracovat dokumentaci testů. Celý koncept měl splnit vysoké požadavky pro výrobky odolné výbuchu. Díky tomu, že zkušební systém měl být instalován přímo ve výrobní lince, museli jsme se zaměřit také na návrh zkušebního pracoviště.

Řešení

Ve spolupráci s našimi zákazníky, jsme vyvinuli počítačem řízený zkušební systém. Důležitým hlediskem byl návrh zkušebního pracoviště. Pro snadný provoz jsme použili světelnou závoru, abychom optimalizovali zkušební cyklus. Standardní software DAT nejenom, že řídí zkušební sekvenci, ale také provádí uživatele po celém procesu. PC software DAT je celkově založený na systému Windows. Každý, kdo je schopen zapnout PC, bude schopen pracovat s testerem.

Po provedení veškerých bezpečnostních testů podle mnoha mezinárodních standardů (IEC, EN, UL, VDE atd.), se provádí funkční testy měřením spotřeby proudu. Následně jsou možné všechny další testy.

Jakýkoliv počet zkušebních programů může být uložen v PC. To umožňuje uživateli si vytvořit nové programy, nezávislé na dalším vývoji vlastních výrobků. Pro výrobky, u kterých jsou shodná data je možné použít stejný zkušební program, ke kterému bude přiřazen příslušný výrobek v produktovém listu. Výsledky testů jsou automaticky uloženy ve formátu XML nebo Access v jakémkoliv úložišti na síti.

Pomocí odděleného zkušebního dummy testu, se ověří funkčnost zkušebního systému automaticky. Pokud denně spouštíte zkušební systém, požadovaná dummy se připojí do testeru a odstartuje odpovídající program. Bez použití správného dummy testu, Vám systém neumožní provést další.

 • Řešení na klíč, podpora DUT, adaptéry a konstrukce
 • Jednoduchý, intuitivní provoz se zaškolenou obsluhou
 • DUT se připojí pouze jednou, pak je celý zkušební proces proveden automaticky
 • V připojení do sítě se všechna data automaticky ukládají na specifikované úložiště / databáze
 • Dlouhá životnost a výborné servisní podmínky
 • Krátký cyklus testů se zkušební technikou s omezením bezpečným proudem podle EN 50191
 • Všechny hodnoty a nastavení lze provést softwarem
 • Automatický dummy test
 • Bezpečnost zkušebního pracoviště podle EN 50191
 • Originální svítidla pro funkční zkoušky
 • PE test od 10 A do 30 A / max. 0,4 Ω
 • Vysokonapěťový test 250 V AC do 5.000 V AC / 3 mA
 • Vysokonapěťový test 250 V DC do 4.000 V DC / 4 mA
 • Funkční test 0 – 300 V AC / 1 k VA, 10 Hz do 80 Hz
Vytisknout stranu

Na přání zákazníka

Požadavky

Zákaznický zkušební systém podle individuálních potřeb.

Žádejte nyní!

Kontakt

Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

Mám zájem o: