Zkušební systém pro napájecí distribuční jednotky (rozváděče) až se 24 výstupy

Zkušební systém pro průchodnost, PE test a vysokonapěťový test pro několik 19'' napájecích jednotek.

Průmysl: Elektro průmysl

Úkol

Úkolem bylo ověřit různé typy rozváděčů pomocí zkušebního systému. Jak počet výstupů (24 ks), tak různé výstupy museli být kontaktovány a otestovány. Různé typy připojení, konektorů, zásuvek mohou být přezkoušeny.

Řešení

Pomocí přepínací matice lze použít potřebný počet výstupů pro jejich otestování. Pomocí sensorů lze ověřit, zda jsou všechny potřebné výstupy správně kontaktovány a kontrolují se na DUT, data jsou uložena podle sériového čísla DUT. Různé typy připojení se lze testovat díky různosti adaptérů s kabely. Měří se ochranný vodič a vysokonapěťový test, které následují po zkoušce průchodnosti svorka / konektor pro různé výstupy. Každý výstup musí být přezkoušen. Bezpečnost operátora je zajištěna pomocí světelné závory.

Může být uložen libovolný počet zkušebních programů ve vestavěném PC. To zákazníkovi umožňuje vytvořit si nový program, pokud vymyslel nový výrobek. Zároveň ale pro výrobky s identickými parametry, umožňuje použít stejný zkušební program, pokud si DUT uloží přes seznam výrobků v Produkt listu. Výsledky testů mohou být automaticky uloženy v XML nebo Access formátu na příslušném místě sítě.

Oddělený dummy test se používá k ověření funkčnosti zkušebního systému nebo plně automatického zkušebního systému. Každý den před začátkem testování, by měla určená osoba připojit dummy a provést odpovídající program. Zkušební systém neumožní další testování, dokud úspěšně nedokončíte dummy test dummy test.

 • Řešení na klíč, podpora DUT, adaptéry a konstrukce
 • Jednoduchý, intuitivní provoz se zaškolenou obsluhou
 • DUT se připojí pouze jednou, pak je celý zkušební proces proveden automaticky
 • V připojení do sítě se všechna data automaticky ukládají na specifikované úložiště / databáze
 • Dlouhá životnost a výborné servisní podmínky
 • Rychlý zkušební cyklus díky efektivnímu pracovišti se světelnou závorou
 • Všechny hodnoty a nastavení lze provést softwarem
 • Automatický dummy test
 • Bezpečnost zkušebního pracoviště podle EN 50191
 • Automatic přepojení DUT
 • Automatické vybíjení / po VN testu jsou všechny svorky DUT vyzkratovány
 • Test průchodnosti všech připojení přes I/O signály
 • Test ochranného vodiče až do 30 A AC
 • Vysokonapěťový test až do 5.000 V AC / 6.000 V DC / 2 - 3 mA
Vytisknout stranu

Na přání zákazníka

Požadavky

Zákaznický zkušební systém podle individuálních potřeb.

Žádejte nyní!

Kontakt

Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

Mám zájem o: