Bezpečnost se setkává s kompetentností

Zkušební systém pro komerční kuchyně až do 600 A

Kompletní elektrický test určený pro velké kuchyně pro komerční účely. Byly potřeba bezpečnostní a funkční testy pro 3-fázové výrobky.

Průmysl: Elektro průmysl

Úkol

Úkolem pro tuto zkušebnu bylo zmodernizovat stávající pracoviště. Kromě zlepšení procesů, byl zaměřen hlavně na kompletní dokumentaci výsledků testů. Dále zákazník upřednostňoval jednoduché připojení výrobků. Po těchto úpravách byl proces plně automatický. Vysoký proud až do 600 A vyžadoval vhodné spínací prvky, konektory a kabely.

Řešení

PC-řízený zkušební systém pro testování elektrické bezpečnosti podle IEC / EN 60335. Funkční testy se byly zaměřeny hlavně na měření proudů a výkonů.
Pozornost musela být také věnována vysokým proudům až do několika 100 A, jak při testování bezpečnosti, tak při funkčních zkouškách. Těmto vysokým proudům se nešlo vyhnout na ohřívačích. Zkušebna byla navržena podle EN 50191 a proto musela chránit pracovníky. Celé zkušební zařízení vč. PC bylo zabudováno do 3 x 19'' / 42 HU z důvodu úspory místa. Pozornost se musela soustředit i na přepínací prvky pro připojení individuálních testů.

  • Řešení na klíč, podpora DUT, adaptéry a konstrukce
  • Jednoduchý, intuitivní provoz se zaškolenou obsluhou
  • DUT se připojí pouze jednou, pak je celý zkušební proces proveden automaticky
  • V připojení do sítě se všechna data automaticky ukládají na specifikované úložiště / databáze
  • Dlouhá životnost a výborné servisní podmínky
  • Všechny hodnoty a nastavení lze provést softwarem
  • Automatický dummy test
  • Bezpečnost zkušebního pracoviště podle EN 50191
  • Automatický výběr programů
  • Plná integrace do stávajícího zkušebního pracoviště
  • Test ochranného vodiče 10 A to 30 A max. 0,4 Ω
  • Test izolace 500 V DC / 50 MΩ
  • Vysokonapěťový test 1.500 V DC / 4 mA
  • Funkční test od 0 do 600 V / max. 600 A ve 4 rozsazích
  • Test svodového proudu od 0 do 10 mA / 0 do 50 mA / 0 do 500 mA / 0 do 2.000 mA
  • 12 připojitelných PT 100 sensorů
  Vytisknout stranu

  Na přání zákazníka

  Požadavky

  Zákaznický zkušební systém podle individuálních potřeb.

  Žádejte nyní!

  Kontakt

  Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

  Mám zájem o: