Zkušební systém pro elektrické brzdy a konektorové zásuvky

Elektrické brzdy a konektorové zásuvky jsou zvláštními komponenty pro automatizační technologii. Obzvláště vysoké nároky jsou v oblasti zdravotnických a chirurgických robotů.

Průmysl: Elektrotechnický průmysl

Úkol

Elektrické brzdy a konektorové zásuvky mohou být testovány s točivým momentem až do 400 Nm. Brzdy se používají pro chirurgické roboty s několika pažemi položených jedna za druhou. Pozice proto musí být velice přesná. Kvůli tomu jsou požadavky na úhlové rozlišení velmi vysoké, hlavně.

Následující parametry musí být splněny:

 • Měření točivého momentu
 • Přepínací cyklus měření
 • Rozsah měření vzduchu
 • Měření vzduchové mezery
 • Měření teploty krytu
 • Přepočtení teploty vinutí
 • Měření odporu vinutí
 • Statický test

Řešení

Pro zajištění flexibilního připojení zkoušených předmětů, které mají různé konstrukce a velikosti, se využívá 2ks two sklíčidel se 4 čelistmi. V závislosti na typu výrobku, si může zákazník sám použít vlastní adaptéry nebo kleště pro připojení výrobku. Venkovní strana může být nastavena pomocí lineární jednotky. Takto si zkušební systém může přizpůsobit šířku výrobku. Takto je zajištěno jednoduché vložení výrobku. I když zkušební série prvního výrobku může být napolohována ručně, přesto pak mohou být další výrobky připojeny automaticky a velice rychle. Může se to nastavit automaticky pomocí vzduchové mezery. V závislosti na typu výrobku, otáčení vnější strany výrobku může být aktivováno, anebo blokováno. Pro zajištění vysoké úrovně úhlového rozlišení se používají rotační enkodéry s 19 bitovým rozlišením (524288 bodů), každý byl použit na straně pohonu a na vnější straně.

 • Řešení s použitím standardního PC
 • Nejvyšší přesnost měřící techniky pro zdravotní účely
 • Programovatelné, elektronické napájení 0 – 300 V AC / DC
 • Řešení na klíč, podpora DUT, (odděleným ovládacím panelem nebo navrženým řídícím pultem)
 • Jednoduchý, intuitivní provoz se zaškolenou obsluhou
 • V připojení do sítě se všechna data automaticky ukládají na specifikované úložiště / databáze
 • Dlouhá životnost a výborné servisní podmínky
 • Všechny hodnoty a nastavení lze provést softwarem
 • Bezpečnost zkušebního pracoviště podle EN 50191
 • Flexibilita různých nastavení zkušebních kroků a voleb
 • Testování různých velikostí a typů
 • Napájení od 0 – 300 V AC a DC
 • Zkušební parametry:
  · Měření momentu hřídele až do 500 Nm
  · Úhlové rozlišení s 524288 body
  · Přepínací cyklus
  · Měření vzduchové mezery
  · Měření teploty krytu
  · Měření teploty vinutí
  · Měření odporu vinutí
Vytisknout stranu

Na přání zákazníka

Požadavky

Zákaznický zkušební systém podle individuálních potřeb.

Žádejte nyní!

Kontakt

Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

Mám zájem o: