Zkušební systém pro chirurgické přístroje s vysokou frekvencí a litotripsní systémy

Zdravotnická zařízení musí být ve výrobě testována na bezpečnost.

Průmysl: Zdravotní technologie

Úkol

Zkušební systém byl vyvinut na požadavky automatického testování s velkým množstvím rozdílných DUT. Každé DUT Musí být připojeno pouze jednou, vyvarovat se chyb a dobu testu mít, co možná nejkratší.

Řešení

Abychom pokryli tak velkém množství různých typů výrobků, byl navržen zkušební systém s volbami pro různá připojení, např. 5 různých dílů může být testováno na svodový proud, aniž by se museli přepojovat. Dále následuje test zemního spojení, vysokonapěťové testy, testy izolace a funkční zkoušky, opět bez potřeby přepojovat výrobky. Bezpečnost pracovníka je zajištěna světelnou závorou a ze 3 stran chrání zkušební plochu pomocí zrcadel. To umožňuje vložit DUT ze stran.

Speciální požadavek byl také, aby pracovník mohl pracovat na výrobku během funkčního testu. Na konci byl přidán speciální textový krok, kde provozní napětí zůstává zapnuto i v případě přerušení obvodu světelné závory.

Může být uložen libovolný počet zkušebních programů ve vestavěném PC. To zákazníkovi umožňuje vytvořit si nový program, pokud vymyslel nový výrobek. Zároveň ale pro výrobky s identickými parametry, umožňuje použít stejný zkušební program, pokud si DUT uloží přes seznam výrobků v Produkt listu. Výsledky testů mohou být automaticky uloženy v XML nebo Access formátu na příslušném místě sítě.

Oddělený dummy test se používá k ověření funkčnosti zkušebního systému nebo plně automatického zkušebního systému. Každý den před začátkem testování, by měla určená osoba připojit dummy a provést odpovídající program. Zkušební systém neumožní další testování, dokud úspěšně nedokončíte dummy test dummy test.

 • Řešení na klíč, podpora DUT, adaptéry a konstrukce
 • Jednoduchý, intuitivní provoz se zaškolenou obsluhou
 • DUT se připojí pouze jednou, pak je celý zkušební proces proveden automaticky
 • V připojení do sítě se všechna data automaticky ukládají na specifikované úložiště / databáze
 • Dlouhá životnost a výborné servisní podmínky
 • Všechny hodnoty a nastavení lze provést softwarem
 • Automatický dummy test
 • Bezpečnost zkušebního pracoviště podle EN 50191
 • Automatický výběr programu
 • Velká hloubka pracoviště
 • Test ochranného spojení 10 A – 30 A pro připojení zkušebních PINů a krytu
 • Test izolace 4 kV s volně programovatelnou maticí - 8 bodů
 • Vysokonapěťový test 5,5 kV AC / 6,0 V DC / 100 mA (není omezené bezpečným proudem) s volně přepínatelnou maticí pro 8 bodů
 • Funkční jednofázový test (měření v rozsahu 10 A a 20 A) se záznamem napětí, proudu, výkonu a cos phi
 • Test svodového proudu – dotykový test pacienta (5 uživatelských částí) se simulací chyby, proudový rozsah 10 mA, 1 mA a 0,1 mA, automatická nulová korekce svodového proudu v rozsahu 0,1 mA
Vytisknout stranu

Na přání zákazníka

Požadavky

Zákaznický zkušební systém podle individuálních potřeb.

Žádejte nyní!

Kontakt

Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

Mám zájem o: