Zkušební systém pro chirurgické nástroje

Pro kompletní ověření chirurgických nástrojů se provádí elektrická kontinuita a otestování plastového krytu. Pro více pólové nástroje se měří izolace mezi 2 elektrodami.

Průmysl: Zdravotnická technologie

Úkol

Abychom navrhli opakovatelný test pro zkrácení zkušebního cyklu, musela být ruční zkušebna zákazníka nahrazena automatickým zkušebním systémem. Museli jsme vzít v úvahu, že se bude testovat velké množství různých výrobků. Měli bychom také poznamenat, že během připojování se musí s výrobkem velmi citlivě pracovat. Proto musí být kontaktování provedeno tak, aby nepoškodilo výrobek. Nicméně, musí být dosažen bezpečný kontakt s nízkým přechodovým odporem.

Řešení

S odkazem na následující dokumenty, musí být správný program vybrán načtením čárového kódu a skutečný test může provádět zaškolený pracovník. Elektrická průchodnost se testuje se 2 přístroji najednou. Izolace mezi elektrodami a plastovým krytem je testována pomocí vysokého napětí. Abychom přezkoušeli kryt, celý výrobek se musí vložit do těsné kovové trubice. Tato kovová trubice se pak chová jako potenciál pro test vysokého napětí.
Můžeme pokrýt velké množství různých výrobků použitím adaptérů s nastavitelnou délkou. Jejich připojení je částečně provedeno pružinovým kontaktním PINem a pneumatickými PINy v případě vysoce citlivého výrobku; tyto PINy jsou pak použity pro kontaktování DUT.

Může být uložen libovolný počet zkušebních programů ve vestavěném PC. To zákazníkovi umožňuje vytvořit si nový program, pokud vymyslel nový výrobek. Zároveň ale pro výrobky s identickými parametry, umožňuje použít stejný zkušební program, pokud si DUT uloží přes seznam výrobků v Produkt listu. Výsledky testů mohou být automaticky uloženy v XML nebo Access formátu na příslušném místě sítě

Až 10ks výrobků může být najednou vloženo do zkušebních adaptérů. Jsou testovány paralelně během vysokonapěťového testu. Pokud se objeví chyba, musí se testy provést znovu a individuálně, abychom zjistili chybný výrobek. Pak následuje to, že zaškolená obsluha musí odstranit poškozený výrobek, který je pak automaticky kontrolován dalším krokem. Pomocí 4-vodičového měření sledujeme, zda je zkoušený výrobek správně připojen během vysokonapěťového testu

Jako ochrana uživatele bylo zvolena světelná závora. Bylo to z důvodu zkrátit čas zkušební cyklu bez toho, aniž by musely být zavírány a otevírány dveře. V případě chybného výrobku, uživatel musí jednotlivě odpojovat výrobky.

Oddělený dummy test se používá k ověření funkčnosti zkušebního systému nebo plně automatického zkušebního systému. Každý den před začátkem testování, by měla určená osoba připojit dummy a provést odpovídající program. Zkušební systém neumožní další testování, dokud úspěšně nedokončíte dummy test dummy test.

  • Řešení na klíč, podpora DUT, adaptéry a konstrukce
  • Jednoduchý, intuitivní provoz se zaškolenou obsluhou
  • DUT se připojí pouze jednou, pak je celý zkušební proces proveden automaticky
  • V připojení do sítě se všechna data automaticky ukládají na specifikované úložiště / databáze
  • Dlouhá životnost a výborné servisní podmínky
  • Všechny hodnoty a nastavení lze provést softwarem
  • Automatický dummy test
  • Bezpečnost zkušebního pracoviště podle EN 50191
  • Automatický výběr programu
  • Jednoduchá a rychlá výměna nástrojů pro různé typy
  • Zkrácená doba trvání díky paralelnímu testování až do 10ks výrobků a použití světelné závory pro zabezpečení zkušební plochy
  • 100% bezpečnost pomocí 4 vodičové technologie během vysokonapěťového testu
  • Vysokonapěťový test 5,5 kV AC / 6,0 kV DC / 100 mA (není omezen bezpečným proudem) ve 4-vodičové technologii
  • Test průchodnosti 5 V
  Vytisknout stranu

  Na přání zákazníka

  Požadavky

  Zákaznický zkušební systém podle individuálních potřeb.

  Žádejte nyní!

  Kontakt

  Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

  Mám zájem o: