Zkušební systém pro 1-4 pinové chrániče až do 250 A

Manuální zkušební systém pro ověření vypínání.

Průmysl: Elektro průmysl

Úkol

Hlavním přáním zákazníka bylo ověřit funkčnost chrániče s vysokým proudem až do 250 A. Problémem bylo, že operátor musel ručně pracovat bez nějakých kompromisů na bezpečnost práce. Také neměl být problém testovat výrobky, kde je jiný počet PINů, vypínací proud, hodnota a vypnutí přístroje.

Řešení

Na základě těchto požadavků je návrh zkušebny, která je vybavena speicální zkušební skříní, aby ochránila uživatele. Byla navržena podle toho, že pracovník bude pracovat s výrobkem ručně a přitom používat speciální nástroje. Pracovník také může dělat nastavení nebo úpravy na výrobku během funkčního testu. Chrániče jsou testovány s proudem až do 250 A AC, kde se lze i rozhodnout, kterou cestu mohou použít. Je to polde pilotních kontaktů, které se detekují. Proud se nastavuje ručně pomocí otáčecího knoflíku a je to jako u ruční zkušební stanice. Operátor může číst a nastavovat proud pomocí přístrojů s digitálním displejem. Zbytek systému je počítačem řízený a data se okamžitě zpracovávají. Různé zkušební adaptéry umožňují testovat různé typy chráničů

Může být uložen libovolný počet zkušebních programů ve vestavěném PC. To zákazníkovi umožňuje vytvořit si nový program, pokud vymyslel nový výrobek. Zároveň ale pro výrobky s identickými parametry, umožňuje použít stejný zkušební program, pokud si DUT uloží přes seznam výrobků v Produkt listu. Výsledky testů mohou být automaticky uloženy v XML nebo Access formátu na příslušném místě sítě.

Oddělený dummy test se používá k ověření funkčnosti zkušebního systému nebo plně automatického zkušebního systému. Každý den před začátkem testování, by měla určená osoba připojit dummy a provést odpovídající program. Zkušební systém neumožní další testování, dokud úspěšně nedokončíte dummy test dummy test.

  • Řešení na klíč, podpora DUT, adaptéry a konstrukce
  • Jednoduchý, intuitivní provoz se zaškolenou obsluhou
  • DUT se připojí pouze jednou, pak je celý zkušební proces proveden automaticky
  • V připojení do sítě se všechna data automaticky ukládají na specifikované úložiště / databáze
  • Dlouhá životnost a výborné servisní podmínky
  • Všechny hodnoty a nastavení lze provést softwarem
  • Automatický dummy test
  • Bezpečnost zkušebního pracoviště podle EN 50191
  • Automatický test, který může operátor přerušit během funkčního testu, bez ohrožení bezpečnosti.
  • Testování různých výrobků s proudem až do 250 A AC
  • Navzdory ručnímu nastavení, je zkušební systém řízen pomocí PC, který i ukládá naměřené výsledky
  • Různé zkušební adaptéry nebo velká přepínací matice umožňuje testování různých výrobků a různý počet kontaktovacích cest
  • Manuálně nastavitelný proudový zdroj
  • Funkční test s výkonem 0 do 250 A AC
  • Včasné odpojení kontaktovací cesty
  • Dodatečná detekce kontaktování
  • Různé způsoby pro připojení napájení
  Vytisknout stranu

  Na přání zákazníka

  Požadavky

  Zákaznický zkušební systém podle individuálních potřeb.

  Žádejte nyní!

  Kontakt

  Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

  Mám zájem o: