Zkušební systém pro 1-, 2- a 3-fázové statory

Následující výroba elektrických statorů je určena pro střední výkony motorů. Statory jsou testovány na bezpečnost a funkčnost. Široký rozsah, malá kvantita s vysoká kvalita charakterizuje tuto výrobu. Hlavním požadavkem byl také kompletní ukládání naměřených výsledků.

Průmysl: Elektrické motory

Úkol

Náš zákazník požadoval automatický zkušební systém pro snížení doby testu. Systém byl zaměřen nejen na testování, ale i na kvalitu. Provoz měl být, co možná nejsnadnější, aby obsluhu mohl provádět pouze zaškolený pracovník. Dalším požadavkem bylo zajištění vysoké úrovně bezpečnosti.

Řešení

PC řízený zkušební systém s maticí pro 3-fázové motory a maximálně 4 rychlosti. Matice s vysokonapěťovými relé umožňuje kombinaci bezpečnostních testů v kombinaci s měřením nízkých hodnot odporů. Rozšířený standardní software DAT pro požívání. Bezpečnost pracovníků je zajištěna pomocí světelné závory (je ze 3 stran) s odrazem zrdcadel.

Může být uložen libovolný počet zkušebních programů ve vestavěném PC. To zákazníkovi umožňuje vytvořit si nový program, pokud vymyslel nový výrobek. Zároveň ale pro výrobky s identickými parametry, umožňuje použít stejný zkušební program, pokud si DUT uloží přes seznam výrobků v Produkt listu. Výsledky testů mohou být automaticky uloženy v XML nebo Access formátu na příslušném místě sítě.

Oddělený dummy test se používá k ověření funkčnosti zkušebního systému nebo plně automatického zkušebního systému. Každý den před začátkem testování, by měla určená osoba připojit dummy a provést odpovídající program. Zkušební systém neumožní další testování, dokud úspěšně nedokončíte dummy test dummy test.

  • Řešení na klíč, podpora DUT, adaptéry a konstrukce
  • Jednoduchý, intuitivní provoz se zaškolenou obsluhou
  • DUT se připojí pouze jednou, pak je celý zkušební proces proveden automaticky
  • V připojení do sítě se všechna data automaticky ukládají na specifikované úložiště / databáze
  • Dlouhá životnost a výborné servisní podmínky
  • Všechny hodnoty a nastavení lze provést softwarem
  • Automatický dummy test
  • Bezpečnost zkušebního pracoviště podle EN 50191
  • Vysokonapěťový test do 5.500 V: Vinutí – Kostra – Sensory
  • Měření odporu: Vinutí – Sensory
  • Vysokonapěťový test až do 6.000 V
  • Vyhodnocení směru otáček magnetického pole pomocí sensoru
  Vytisknout stranu

  Na přání zákazníka

  Požadavky

  Zákaznický zkušební systém podle individuálních potřeb.

  Žádejte nyní!

  Kontakt

  Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

  Mám zájem o: