Zkušební systém na testování magnetů

Bezpečnostní magnety musí být důkladně přezkoušeny na funkčnost a bezpečnost před nasazením do průmyslových robotů

Průmysl: Elektro průmysl

Úkol

Abyste dosáhli, co možná nejkratší doby testu, bylo potřeba navrhnout jednoduché zakládání výrobků a jejich kontaktování. Proto jsme museli použít různé pozice válců pro uchycení výrobků. Dále jsme museli zvolit správné napětí jednotlivých pružin pro snadnou montáž. Zkušební vzroky, které neprošli testem museli být operátorem vyjmuty, zatímco dobré vzorky byly přehledně označeny.

Řešení

Snížení doby testu bylo dosaženo použitím otočného stolu se 2 zkušebními pozicemi. Zkoušený výrobek jste proto mohli připojovat v jedné pozici, zatímco v 2.pozici právě probíhal test. Zakládání výrobku je ruční a test je plně automatický.

Ochrana operátora je provedena pomocí světelné závory. To umožňuje další snížení zkušebního cyklu, protože není potřeba otevírat a znovu zavírat žádné dveře. Většinou je aktuální test zabezpečen krytem.

Doraz cylindru lze velmi přesně změřit pomocí laserového sensoru. Měření napětí pružiny probíhá pomocí snímače síly. Funkční proud lze nastavit pomocí nastavitelného zdroje napájení.

Jakmile zkoušený vzorek prošel zkouškou, je označen středním razníkem. Špatný kus je signalizován uživateli nejenom softwarem, ale i výstražným světlem. Další test se může provést až po odstranění špatného kusu. Vyjmutí špatného kusu je vyhodnoceno sensorem z důvodu, aby nedošlo k promíchání dobrých a špatných kusů.

  • Krátka doba testu díky otočné desce
  • Plně automatický proces po manuální založení výrobku
  • Automatické uchycení po odstranění špatného kusu
  • Malá náročnost na znalosti operátora
  • Jednoducý, intuitivní provoz pro zaškolenou osobu
  • Vysokonapěťový test až 800V mezi cívkou a krytem.
  • Napětí pružin až do 10N pomocí výkonového sensoru s přesností 0,2% z konečné hodnoty.
  • Aktivace funkčních testů nastavením proudu až do 2A
  • Zachycení pohybu zdvihu s laserovým sensorem pro opakovatelnou přesnost až 4 mikrometry
Vytisknout stranu

Na přání zákazníka

Požadavky

Zákaznický zkušební systém podle individuálních potřeb.

Žádejte nyní!

Kontakt

Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

Mám zájem o: