Zkušební systém na statory S 1800

Statory elektrických motorů musí být ve výrobě velice důkladně testovány. Pouze pak se může udělat montáž statoru a rotoru na elektrický motor.

Průmysl: Elektrické motory

Úkol

Elektrické motory se každý den vyrábí ve velkém množství po celém světě. Většinou se jedná o 3-fázové motory všech výkonů. S pomocí moderní elektroniky je většina pohonů napájena a řízena. Díky výkonové elektronice se požadavky na technologie zkoušení výrazně zvedly. Digitální elektronika nevytváří správnou sinusovku a proto je potřeba ještě kontrolovat izolaci. Kromě obvyklého vysokonapěťového testu / měření izolace se vyžadují také rázová zkouška a měření částečných výbojů (PD).

Celé měřící systémy pro motoru, statory a rotory musí mít standardní PC se softwarem pod WINDOWS .Jiné koncepty nejsou prioritní, protože je nelze integrovat do moderních výrobních linek. Stejně jako je velký počet různých měření / existují také zkušební metody, co se má používat. Pro zkušební systémy je dodání náhradních dílů těžké a stejně nemožná je i kalibrace. Proto tam, kde se pracuje s vysokým napětím a vysokými proudy se používají vhodné kabely, konektory a relé. Reed relé nejsou vhodná díky vlastní konstrukci a přetrvává riziko s bezpečností (slepené kontakty při proudovém přetížení). Návrh zkušebny s rozhraním je vždy podle zákazníka, vysoké napětí ze systému musí být připojeno přes vysokonapěťové/ vysoko proudové konektory. Všechny tyto volby jsou otevřené a je možné je konvertovat na ruční provoz nebo na plně automatickou zkušebnu.

Řešení

Zkušební statorový systém S 1800 se skládá ze standardního připojení všech zkušebních a testovacích modulů. Pomocí PC jsou jednotlivé komponenty propojeny přes rozhraní LAN. Tímto způsobem můžeme nahradit krátkou životnost PC technologie kdykoliv a za nízké náklady. Záleží také na požadavku zákazníka, jestli požaduje PC nebo notebook, nebo jestli chce mít PC odděleně od zkušebního systému. To samé platí pro monitor a klávesnici. Příslušenství jako je čtečka, tiskárna, štítková tiskárna může být připojeno pouze ke standardním PC. Tento koncept samozřejmě závisí na kompabilitě sítě a načítání zkušebních parametrů ze serveru stejně jako výsledky a jejich ukládání. Také připojení do firemního softwaru (např. SAP) je kdykoliv možné. Rozhraní k DUT jsou vysokonapěťové konektory. Od tohoto rozhraní k návrhu zkušebny zákazníka jsou možné všechny varianty. Dokonce i to, aby se zkušebna předělala nebo automatizovala. Od připojení k DUT s volnými koncemi do zkušební skříně, do skříně se světelnou závorou nebo tandemové skříně jsou jako volba a jsou snadno realizovatelné. Pro přímé připojení k DUT nabízíme různé Kelvinovy svorky, nebo zákazníkem definované adaptéry. Naši odborníci firmy SPS electronic zajistí i mechanický návrh zkušebny , díky našim dlouholetým zkušenostem.  

 • Řešení s použitím externího PC a standardní zkušební technikou
 • Krátký zkušební cyklus pro optimalizaci výrobních procesů
 • Použití standardních komponentů
 • Řešení na klíč, podpora DUT, (odděleným ovládacím panelem nebo navrženým řídícím pultem)
 • Jednoduchý, intuitivní, provoz pro poučené osoby
 • DUT se připojí pouze jednou, pak je celý zkušební proces proveden automaticky
 • V připojení do sítě se všechna data automaticky ukládají na specifikované úložiště / databáze
 • Dlouhá životnost a výborné servisní podmínky
 • Všechny hodnoty a nastavení lze provést softwarem
 • Bezpečnost zkušebního pracoviště podle EN 50191

Bezpečnostní test

 • Test ochranného vodiče (PE): 1 – 30 A AC / 0 – 1 Ω
 • Test izolace: 100 – 6.000 V DC / 0,25 MΩ – 10 GΩ
 • Vysokonapěťový test AC: 100 – 5.500 V AC / 0 – 100 mA
 • Vysokonapěťový test DC: 100 – 6.000 V DC / 0 – 50 mA  

Funkční test

 • Měření odporu vinutí 1 μΩ – 3 MΩ
 • Rázová zkouška až do 5,000 V
 • Směr otáček magnetického pole
 • Částečné výboje
 • Teplota vinutí
 • Měření odporu vinutí

Pracoviště

 • Volné konce kabelů
 • Zkušební skříň
 • Skříň se světelnou závorou
 • Tandemová zkušební skříň
 • Konstrukce / základna / zkušební skříň

Dodatečná data

 • 2-, 3-, 2 x 3-fáze
 • Až pro 8 čidel
 • Různé Kelvinovy svorky pro připojení DUT
 • DUT-specifické adaptéry
Vytisknout stranu

Na přání zákazníka

Požadavky

Zákaznický zkušební systém podle individuálních potřeb.

Žádejte nyní!

Kontakt

Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

Mám zájem o: