Zkušební systém na proudové snímače

Otočný stůl pro funkční a bezpečnostní zkoušky Hallova efektu proudových sensorů. Krátká doba cyklu a kompaktní návrh.

Průmysl: Elektro průmysl

Úkol

Aby se dosáhlo co možná nejkratších časů, méně než 30s, by měly být proudové sensory plně automaticky kontaktovány - náhrada manuálního kontaktování. Pokud je DUT poškozeno, je automaticky vyjmuto. Díky tomu, že se na jednom zkušebním systému testují různé varianty proudových sensorů, musí se dát adaptér vyměnit do 5 minut. Po výměně, se musí ověřit, zda je adaptér správně nainstalován pro DUT.

Řešení

Použitím otočného stolu se 3 stanicemi se dosáhlo výrazné úspory času. Také doba testu byla snížena na max. 30s na výrobek. Uživatel je chráněn před pohybem otáčení stolu pomocí ochranného krytu v kombinaci s 2 ručním ovládáním. Tím zabráníte riziku poranění a úrazu.

Zkušební stanice 1
Manuální vložení DUT a správné vycentrování pomocí středícího šroubu. Pomocí ovládacích tlačítek na 2 ručním ovládání, přejde DUT do následující stanice.

Zkušební stanice 2
DUT je automaticky kontaktováno, jsou změřeny porudové smyčky a provedeny funkční testy a také vysokonapěťové testy. Pomocí ovládacích tlačítek na 2 ručním ovládání, přejde DUT do následující stanice.

Zkušební stanice 3
Pokud je DUT vyhodnoceno jako vadný kus, stanice 3 ho vyjme pomocí ramene. Dobré výrobky jsou před vyjmutím ještě označeny a vrací na první stanici, kde jsou před vyjmutím ještě označeny štítkem.

  • Konstrukce s otočným stolem pro úsporu místa
  • Krátká doba testu
  • Plně automatická zkušební sekvence po ručním načtení
  • Nízké nároky na obsluhu
  • Jednoduchý a intuitivní provoz
  • Funkční test až do 3.200 A DC
  • Vysokonapěťový test až do 5.500 V AC / 100 mA
  • Záznam proudu na primáru pomocí proudového transformátoru a mulitmetru
  • Záznam sekundárního proudu pomocí multimetru
  • Testování může být i s otočenou polaritou
Vytisknout stranu

Na přání zákazníka

Požadavky

Zákaznický zkušební systém podle individuálních potřeb.

Žádejte nyní!

Kontakt

Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

Mám zájem o: