Koncová zkušební stanice pro servomotory

Kompaktní zkušební systém pro finální otestování motorů po kompletní montáži.

Průmysl: elektrické motory

Úkol

Hlavním cílem bylo nabídnout zákazníkovi zkušebnu pro různé velikosti motorů a pro různé třídy. Část výroby jsou velice těžké motory, kde je potřeba jeřáb pro umístění motoru ze shora do zkušebny. Normální montáž je samozřejmě zepředu. Bylo potřeba nabídnout všechny bezpečnostní i funkční testy, včetně měření vibrací. Další obtížnost byla v příliš velkém počtu typů připojovacích konektorů a různých sensorů.

Řešení

Snadno použitelný PC software a přepínatelná reléová matice umožňuje testování všech velikostí motorů . Je použito síťové připojení, různé typy motorů jsou identifikovány čtečkou čárových kódů a načítá se odpovídající zkušební program. Výsledky testů jsou uloženy pod sériovým číslem, se jménem operátora, datumem a výsledkem na server. Všechny různé velikosti můžou být ve zkušebním systému kontaktovány díky podporám DUT. Jsou možné operace až se 6 různými sensory. Měření vibrací na 2 ložiskách. Pro tyto účely, musí být kabina hermeticky uzavřena, ale je volně přístupná ze shora. To je z důvodu požadavku nakládání motorů jeřábem. Je možné provádět PE test, vysokonapěťový test mezi různými potenciály jako je vinutí, kryt a teplotní sensory. Dalším testem je test EMC napětí, měření odporu vinutí a funkční test při různých otáčkách (rpms). Provoz motorů je možný s i bez sensorů. Sensory jsou také testovány (počet, úroveň atd).

Může být uložen libovolný počet zkušebních programů ve vestavěném PC. To zákazníkovi umožňuje vytvořit si nový program, pokud vymyslel nový výrobek. Zároveň ale pro výrobky s identickými parametry, umožňuje použít stejný zkušební program, pokud si DUT uloží přes seznam výrobků v Produkt listu. Výsledky testů mohou být automaticky uloženy v XML nebo Access formátu na příslušném místě sítě.

Oddělený dummy test se používá k ověření funkčnosti zkušebního systému nebo plně automatického zkušebního systému. Každý den před začátkem testování, by měla určená osoba připojit dummy a provést odpovídající program. Zkušební systém neumožní další testování, dokud úspěšně nedokončíte dummy test dummy test

 

  • Řešení na klíč, podpora DUT, adaptéry a konstrukce
  • Jednoduchý, intuitivní provoz se zaškolenou obsluhou
  • DUT se připojí pouze jednou, pak je celý zkušební proces proveden automaticky
  • V připojení do sítě se všechna data automaticky ukládají na specifikované úložiště / databáze
  • Dlouhá životnost a výborné servisní podmínky
  • Všechny hodnoty a nastavení lze provést softwarem
  • Automatický dummy test
  • Bezpečnost zkušebního pracoviště podle EN 50191
  • Plně integrovatelné do stávajících zkušebních systémů
  • Kompaktní návrh do výrobních linek s úsporou místa
  • Vhodné pro nakládání jeřábem
  • Bezpečnostní a funkční testy vč. Měření vibrací různých typů motorů a jenom jedním připojením
  • Test ochranného vodiče od 10 až do 30 A AC
  • Vysokonapěťový test až do 5.500 V AC a 6.000 V DC
  • Měření odporů
  • Měření EMC napětí
  • Měření vibrací
  • Test sensorů
  • Funkční testy při různých otáčkách (rpms)
  Vytisknout stranu

  Na přání zákazníka

  Požadavky

  Zákaznický zkušební systém podle individuálních potřeb.

  Žádejte nyní!

  Kontakt

  Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

  Mám zájem o: