Kabelový zkušební systém pro kabely elektrických motorů

PC-řízený kabelový zkušební systém s měřením odporů, vysokého napětí a testu izolačního odporut.

Průmysl: Automobilový průmysl

Úkol

Požadavek na tento zkušební systém byl ověřit kabely s až 10 vodiči a různými konektory pro elektrické motory. Navzdory malých vzdálenostem mezi jednotlivými konektory, může být aplikován vysokonapěťový test až do 5.500 V AC a 6.000 V DC.

Řešení

Vyrábí se mnoho různých typů zástrček pro různé výrobky. Proto jsme navrhnuli vhodné adaptéry pro připojení různých kabelů motoru přes vyměnitelná pole. Signály jsou vysílány a prochází přes pružinové kontakty sondy. Úpravy jsou takové, aby nemohlo dojít k jiskření na zástrčce během vysokonapěťového testu. Proto bylo navrženo speciální řešení pro zajištění izolace kontaktních PINů. Mimo vysokonapěťový test, se provádí také měření izolace ve 4 vodičové technice. Všechny testy jsou automaticky provedeny pouze s jedním připojením kabelů. Jako ochrana uživatele je použita skříň se světelnou závorou.

Může být uložen libovolný počet zkušebních programů ve vestavěném PC. To zákazníkovi umožňuje vytvořit si nový program, pokud vymyslel nový výrobek. Zároveň ale pro výrobky s identickými parametry, umožňuje použít stejný zkušební program, pokud si DUT uloží přes seznam výrobků v Produkt listu. Výsledky testů mohou být automaticky uloženy v XML nebo Access formátu na příslušném místě sítě.

Oddělený dummy test se používá k ověření funkčnosti zkušebního systému nebo plně automatického zkušebního systému. Každý den před začátkem testování, by měla určená osoba připojit dummy a provést odpovídající program. Zkušební systém neumožní další testování, dokud úspěšně nedokončíte dummy test dummy test.

  • Řešení na klíč, podpora DUT, adaptéry a konstrukce
  • Jednoduchý, intuitivní provoz se zaškolenou obsluhou
  • DUT se připojí pouze jednou, pak je celý zkušební proces proveden automaticky
  • V připojení do sítě se všechna data automaticky ukládají na specifikované úložiště / databáze
  • Dlouhá životnost a výborné servisní podmínky
  • Všechny hodnoty a nastavení lze provést softwarem
  • Automatický dummy test
  • Bezpečnost zkušebního pracoviště podle EN 50191
  • Různé vyměnitelné adaptéry mohou připojit několik typů kabelů
  • Velmi přesné měření odporu 4-vodičovou technikou
  • Měření odporu 2 mΩ – 200 kΩ ve 4 vodičové technice
  • Vysokonapěťový test 5.500 V AC / 6.000 V DC / 100 mA
  • Test izolačního odporu až do 1,2 GΩ
  Vytisknout stranu

  Na přání zákazníka

  Požadavky

  Zákaznický zkušební systém podle individuálních potřeb.

  Žádejte nyní!

  Kontakt

  Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

  Mám zájem o: