Bezpečnostní systém pro solární invertory

Plně automatický bezpečnostní systém pro solární invertory s funkčními testy, které jsou spuštěny na zkušební stanici a udělaným na zakázku

Průmysl : solární invertory

Úkol

Plně automatický bezpečnostní systém pro solární invertory s funkčními testy, které jsou spuštěny na zkušební stanici a udělaným na zakázku Různé solární zkušební systémy byly implementovány na invertory, které musí být na počátku otestovány a nastaveny plně automaticky. Následně by mělo dojít ke spuštění invertorů ještě předtím, než budou uloženy dokončené invertory. Před dodáním se přizpůsobení takto specifického zkušebního systému provádí instalací upraveného zákaznického firmwaru a připojením krytu, který byl požadován zákazníkem. Nakonec se musí provést testování spojení zemního vodiče ke zkušební skříni a integrovaného displeje.

Řešení

Tři zkoušky (VN test, funkční test, včetně nastavení a rozběhu), které se provádějí přímo po výrobě, jsou integrovány do velkého racku, kam jsou vloženy invertory pomocí zakládacího a vytahovacího systému, který byl dodán zákazníkem. Invertory jsou již zapojeny na speciálně upravených vozících tak, aby kontaktování v jednotlivých zkušebních boxech bylo možné provádět plně automaticky pomocí velkého množství kontaktovacích PINů přímo na vozíku s výrobkem. Invertory jsou pak uloženy na tomto vozíku až do dodání. Vyjmutí z vozíku se provádí až po poslední zkoušce těsně před zabalením. Vozík je rozpoznán zkušebními stanicemi a vždy se vybere vhodný zkušební program pomocí databázového systému. Proto je vhodné naskenovat DUT jedinkrát během montáže a takto jej propojit s vozíkem.

Vysokonapěťový zkušební systém
Test mezi vstupy a výstupy stejně jako mezi individuálními pružinami vstupů až do 6 kV DC.

Funkční test s nastavením DUT
Instalace upraveného firmwaru a plně automatické nastavení vstupů a výstupů (napětí, proud a měření výkonu) pomocí měření reálných hodnot výkonu měřeného zařízení a porovnání s údaji, které se čtou na invertoru. Test různých připojení a funkcí.

Spuštění stanice
Každý invertor pracuje přibližně 1 hodinu pod zátěží. V těchto případech je napětí přivedeno z napájecího DC zdroje a konvertované napětí je pak zpětnou vazbou na přívod. Výsledkem je odpadní teplo, které se uloží do vodní nádrže pro stříkací systém, a uložené teplo se využije na vytápění výrobní haly v zimě. Během testu se pravidelně čtou různá data a ukládají se z invertorů. Vzhledem k tomu, že to není náročné pro výpočetní techniku, je až 8 stanic řízených jedním počítačem. Všechny testovací systémy jsou implementovány několikrát jako částečné kroky, protože v některých případech trvají poměrně dlouho. Kromě toho, pokud dojde k selhání jediného zkušebního systému, nevede to k zastavení výroby. K dispozici jsou 2 vysokonapěťové testovací systémy, 10 funkčních testovacích systémů a 43 stanic pro rozběh.

Zákaznický systém
Ještě před dodáním je znovu instalována aktuální verze firmwaru. Pro OEM zařízení je instalována verze upravená pro zákazníky.

Schutzleiterprüfsystem
Vzhledem k tomu, že se již před dodáním dohodlo, že příslušný invertor bude zapsán pod svým vlastním jménem nebo jako OEM zařízení s upraveným firmwarem a designem, může být kryt připojen jenom po splnění této podmínky. Připojení zemnícího vodiče tohoto krytu proto může probíhat pouze na samém konci. Mimo jiné i vizuální zkouška zkontroluje zobrazení měniče s připojením krytu. U každé stanice pro balení invertorů je před každou stanicí k dispozici systém pro přizpůsobení a pro zkoušku zemnicího vodiče.

 • Žádná námaha při kontaktování: Po jednorázovém manuálním připojení k vozíku se všechny ostatní pod-systémy nakontaktují automaticky.
 • Plně automatické nastavení
 • Vysoká schopnost řídit všechny pod-systémy.
 • Automatický výběr zkušebního programu z databáze
 • Není potřeba nastavovat žádný čas pro adaptaci výrobků díky tomu, že jsou dovezeny na vozíku
 • Nízká náročnost na obsluhu pro testování
 • Snadný, intuitivní provoz pro zaškolený personál
 • 2ks vysokonapěťových stanic až do napětí 6kV DC
 • 10ks stanic pro funkční testy
 • 43ks pro rozběhové testy
 • 2ks zakázkových stanic
 • 2ks stanic pro test ochranného spojení
Vytisknout stranu

Na přání zákazníka

Požadavky

Zákaznický zkušební systém podle individuálních potřeb.

Žádejte nyní!

Kontakt

Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

Mám zájem o: