Bezpečnostní, funkční zkušební systém pro elektrická čerpadla

Čerpadla vyrobená pro domácí použití musí být také automaticky testována. Provádí se bezpečnostní test, funkční testy čerpadel v čerpadlové komoře.

Průmysl: Zahradní technika

Úkol

Úkolem bylo vyvinout zkušební systém se zaměřením na krátkou dobu testu, tak aby mohl být provozován ve výrobní lince. Dalším požadavkem byl automatický provoz a jednoduchá obsluha, tak aby pouze zaškolená obsluha mohla provádět testy. Změna zapojení různých typů čerpadel musí být ve velice krátkém čase a pokud možno částečně automaticky. Pokud je test "OK", DUT by mělo být označeno vyražením značky po dokončení testu.

Řešení

Zkušební systém byl rozdělen do dvou částí a je zaměřen více na čas než na bezpečnost a funkční testy. Jeden zkušební systém je pro svodový proud a druhý pro bezpečnostní a funkční testy. Systém na svodový proud je udělán na zakázku pro testování 2ks výrobků. To umožňuje testovat čerpadlo a zároveň připojovat další. Proto je výsledný čas test svodového proudu tak minimalizovaný. Zkušební plocha je zavřená pro zajištění bezpečnosti pro obsluhující pracovníky. Výsledky testu svodového proudu jsou potom přeneseny do druhého zkušebního systému, kde jsou uloženy společně s ostatními testy do jednoho souboru.

Zkušební sytém pro bezpečnostní a funkční zkoušky je vybaven skříní s podporou DUT. Pracovníci mohou jednoduše vkládat a zapojovat DUT. Po zavření skříně se automaticky spustí test. Test ochranného vodiče, vysokonapěťový test, test izolace a funkční test jsou úspěšně provedeny, čerpadlo je kontaktováno pomocí 2 cylindrů a ověřuje správnou funkčnost přepínače. Nakonec je čerpadlo označeno vyražením označení, že bylo otestováno. Druhý zkušební systém provádí bezpečnostní a funkční zkoušky, aby snížil průměr doby testu. Je připojen do PC sítě.

Může být uložen libovolný počet zkušebních programů ve vestavěném PC. To zákazníkovi umožňuje vytvořit si nový program, pokud vymyslel nový výrobek. Zároveň ale pro výrobky s identickými parametry, umožňuje použít stejný zkušební program, pokud si DUT uloží přes seznam výrobků v Produkt listu. Výsledky testů mohou být automaticky uloženy v XML nebo Access formátu na příslušném místě sítě.

Oddělený dummy test se používá k ověření funkčnosti zkušebního systému nebo plně automatického zkušebního systému. Každý den před začátkem testování, by měla určená osoba připojit dummy a provést odpovídající program. Zkušební systém neumožní další testování, dokud úspěšně nedokončíte dummy test dummy test.

  • Řešení na klíč, podpora DUT, adaptéry a konstrukce
  • Jednoduchý, intuitivní provoz se zaškolenou obsluhou
  • DUT se připojí pouze jednou, pak je celý zkušební proces proveden automaticky
  • V připojení do sítě se všechna data automaticky ukládají na specifikované úložiště / databáze
  • Dlouhá životnost a výborné servisní podmínky
  • Všechny hodnoty a nastavení lze provést softwarem
  • Automatický dummy test
  • Bezpečnost zkušebního pracoviště podle EN 50191
  • Automatický výběr programů
  • Krátký cyklus pro ponoření ve 2 oddělených zkušebních systémech řízených PC sítí
  • Optimalizace doby testu a svodového proudu
  • Pro různé varianty je potřeba pouze malá výměna nástrojů
  • Test ochranného vodiče 10 – 30 A
  • Vysokonapěťový test 5,5 kV AC / 6,0 kV DC / 4 mA (omezení bezpečným proudem)
  • Test izolace 6,0 kV DC / 4 mA
  • Funkční jednofázový test (měřící rozsah do 15 A) s měřením napětí, proudu a výkonu
  • Test svodového proudu
  Vytisknout stranu

  Na přání zákazníka

  Požadavky

  Zákaznický zkušební systém podle individuálních potřeb.

  Žádejte nyní!

  Kontakt

  Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

  Mám zájem o: