Bezpečnostní a funkční testy pro ponorná čerpadla

Ponorná čerpadla by se měla automaticky testovat. Po bezpečnostních testech, následuje funkční test a test svodového proudu, včetně plováku.

Průmysl: Zahradní technika

Úkol

Úkolem bylo vyvinout zkušební systém se zaměřením na krátkou dobu testu, tak aby mohl být provozován ve výrobní lince. Dalším požadavkem byl automatický provoz a jednoduchá obsluha, tak aby pouze zaškolená obsluha mohla provádět testy. Změna zapojení různých typů čerpadel musí být ve velice krátkém čase a pokud možno částečně automaticky. Musíme poznamenat, že během testu svodového proudu je Schuko zástrčka zastrčena přímo do svorek v motorové skříni, jinak by vzduch vystrčil tento konektor. Skříň motoru musí být zavřena po testu svodového proudu pomocí šroubů a zkontrolována, jestli jsou šrouby zašroubované. Nakonec musí být čerpadlo po úspěšném testu označeno.

Řešení

Bylo provedeno několik vylepšení, aby mohly být testovány všechny typy čerpadel zkušebním systémem bez dalších úprav. V podstatě to znamenalo, že tělo aktuálního čerpadla má stejnou výšku pro všechny ostatní typy čerpadel a to umožňuje automatické uchycení a kontaktování. Schuko zástrčka je připojena do uchycovacího zařízení, který současně označuje a elektricky kontaktuje. Celkový test přístroje je proveden v zásuvce, aby se do ní mohlo čerpadlo snadno vložit pak se začne testovat a zkušební plocha je zabezpečena světelnou závorou. Pak následuje automatické skenování čerpadla pomocí vestavěné čtečky a tím je vybrán vhodný zkušební program ze seznamu produktů, tak abyste se vyhnuli použití špatného programu.

Testy jsou prováděny paralelně, aby se dosáhlo zkrácení doby testu. Navzdory relativně dlouhému času pro test svodového proudu (přibližně 25 sekund). Když je odstartován test svodového proud, PE test, vysokonapěťový test, test izolace a funkční test, včetně kontroly plováku jsou prováděny paralelně. Poté, co je proveden test svodového proudu, se musí krátkou dobu počkat. Na konci test, operátor zašroubuje šrouby skříně motoru, a následně se provede zkouška sensoru, jestli je přítomen. Úplně nakonec, bude čerpadlo označeno horkých razidlem, aby bylo rozeznatelné, že bylo přezkoušeno. To je důvod, proč celý cyklus trvá okolo 70s, vč. založení výrobku, kontaktování.

Může být uložen libovolný počet zkušebních programů ve vestavěném PC. To zákazníkovi umožňuje vytvořit si nový program, pokud vymyslel nový výrobek. Zároveň ale pro výrobky s identickými parametry, umožňuje použít stejný zkušební program, pokud si DUT uloží přes seznam výrobků v Produkt listu. Výsledky testů mohou být automaticky uloženy v XML nebo Access formátu na příslušném místě sítě.

Oddělený dummy test se používá k ověření funkčnosti zkušebního systému nebo plně automatického zkušebního systému. Každý den před začátkem testování, by měla určená osoba připojit dummy a provést odpovídající program. Zkušební systém neumožní další testování, dokud úspěšně nedokončíte dummy test dummy test.

   

 • Řešení na klíč, podpora DUT, adaptéry a konstrukce
 • Jednoduchý, intuitivní provoz se zaškolenou obsluhou
 • DUT se připojí pouze jednou, pak je celý zkušební proces proveden automaticky
 • V připojení do sítě se všechna data automaticky ukládají na specifikované úložiště / databáze
 • Dlouhá životnost a výborné servisní podmínky
 • Všechny hodnoty a nastavení lze provést softwarem
 • Automatický dummy test
 • Bezpečnost zkušebního pracoviště podle EN 50191
 • Automatický výběr programů
 • Krátký zkušební cyklus se současným měřením různých testů
 • Žádná výměna nástrojů pro různé typy
 • PE test 10 – 30 A
 • Vysokonapěťový test 5,5 kV AC / 6,0 kV DC / 4 mA (omezení bezpečným proudem)
 • Test izolace 6,0 kV DC / 4 mA
 • Funkční jednofázový test (měřící rozsah 2,5 A) s měřením napětí, proudů a výkonu
 • Test svodového proudu
Vytisknout stranu

Na přání zákazníka

Požadavky

Zákaznický zkušební systém podle individuálních potřeb.

Žádejte nyní!

Kontakt

Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

Mám zájem o: