Zkouška rázovým napětím

Zkouška rázovým napětí se používá pro odhalení problémů s izolací ve vinutí. Podle studie, experti odhalili, že 60% poškození motoru začalo mezizávitovým zkratem. Rázová zkouška je jedinou zkušební metodou, kterou můžete rozhodnout, zda se jedná o poškození. S testerem lze zkoušet I izolaci vinutí proti kostře. 


Rázová zkouška se často nazývá surge test. Vybíjecí kondenzátor se rychle přepíná a je připojen paralelně pro vytvoření pulsu do vinutí, které se má testovat. Po připojení se uložená energie v kondenzátoru vybíjí do indukčnosti, pak zpět do kondenzátoru atd. Díky zesílení ztrát, to vytvoří sinusovou oscilaci. Ta má typickou frekvenci, která umožní testování indukčnosti, stejně jako charakteristiku amplitudové křivky. Změny parametrů vinutí, okamžitě vedou ke změně amplitudy. Tato změna charakteristiky Vám ukáže místo, kde je problém. Výboje (korona) se objevuje na zeslabených místech, které se neprojeví jako flashover: Různé zkušební procesy se mohou použít ke zviditelnění problému a jeho vyhodnocení.

Test částečných výbojů se často používá jako doplnění rázového napětí, vysokonapěťových testů, měření odporů a směru otáček magnetického pole. Pokud je potřeba více připojovacích bodů, může se použít integrovaná přepínací reléová matice.

MS přístroji od SPS electronic se můžete vždy cítit bezpečně. SPS electronic nabízí různá řešení: mimo přenosného ST 1800B (jednoduchý rázový generátor), máme v naší nabídce výrobků také přístroje řady ST 6000 nebo ST 8000, které kombinují vice testů.

Správný přístroj naleznete zde!

Na přání zákazníka

Jako požadavek

Zákazníkem specifikované zkušební systémy podle individuálních potřeb.

Žádejte nyní!

Servis

Servis hotline

Čísla pro všechny případy (pohotovostní): +420 474 684 637

Na zákaznický servis

SPS electronic GmbH

Kontakt

Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

Kontaktujte nás