Vysokonapěťový test

Testování vysokého napětí často také označováno jako měření vysokého napětí, je velmi důležitý test v oblasti zkoušky elektrické bezpečnosti. Provádí se pro elektrické přístroje a zařízení ochranné třídy I. a II.


S tímto elektrickým bezpečnostním testem se testuje, zda je zajištěna izolace vodiče, kterým teče proud a jeho bezpečnostní vzdálenost od krytu zařízení. Nicméně vysokonapěťový test nesmí být zaměňován s měřením izolačního odporu, který se částečně také provádí při vyšším napětí než je jmenovité napětí zařízení. V principu se vysokonapěťový test provádí na stejných připojovacích bodech jako u testu izolačního odporu. Nicméně se jedná o dva zcela odlišné typy testů a musí být provedeny v souladu s normami.

U téměř všech norem VDE, EN, UL a IEC je vysokonapěťový test povinný. V těchto předpisech se rozlišuje mezi testem vysokého napětí s AC a testem vysokého napětí s DC.

SPS electronic nabízí širokou škálu různých testovacích přístrojů vysokého napětí. Kromě jednotlivých zkušebních zařízeních najdete v našem rozsáhlém sortimentu také multifunkční testery, to znamená zařízení kombinující několik typů testů dohromady.

Vyberte si ten pravý tester pro vás!

Na přání zákazníka

Jako požadavek

Zákazníkem specifikované zkušební systémy podle individuálních potřeb.

Žádejte nyní!

Servis

Servis hotline

Čísla pro všechny případy (pohotovostní): +420 474 684 637

Na zákaznický servis

SPS electronic GmbH

Kontakt

Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

Kontaktujte nás