Vysokonapěťový test

Vysokonapěťový test známý také jako vysokonapěťové měření se používá pro zajištění pevnosti izolace elektronických součástek pro nízké napětí (ochranná třída I. a II.). V tomto testu se zkouší izolace vodičů, které vedou proud a jejich bezpečnostní vzdálenost ke krytu různých produktů jako např. elektrospotřebiče, elektrické stroje, rozváděče a rozváděčové skříně. 


Vysokonapěťový test je opak k izolačnímu měření, je to měření elektrické pevnosti, které kontroluje požadované izolační vzdálenosti. Obvykle je vysokonapěťový test provádí s přemostěním L a N (fáze a nulový vodič) oproti ochrannému vodiči.

Testovací čas a testovací napětí jsou definovány rozdílně v závislosti na normách (VDE, EN, IEC, UL etc.) a ochranné třídě. Během testování se nesmí na/u DUT objevit žádné jiskření nebo porucha.. 

Při testování s vysokým napětím je nutné rozlišovat mezi testy střídavým a stejnosměrným napětím. V mnoha normách jsou nyní již schváleny testy AC i DC napětí. Požadavky na uspořádání pracoviště v souladu s normou EN 50191 musí být dodrženy.

V moderních vysokonapěťových testovacích zařízeních od SPS electronic lze individuálně nastavit velké množství specifikací, jako jsou mimo jiné testování napětí, typ a trvání testu a maximální svodový proud v souladu s platnými normami. Prostřednictvím plně elektronického generátoru mohou být prováděny přesné a rychlé testy nezávisle na zatížení a napětí sítě. Naše vysokonapěťové testery lze použít na celém světě bez ohledu na to, zda při 230 V a 50 Hz v Německu nebo na 120 V a 60 Hz v USA. Kromě širokého spektra zkušebních zařízení vysokého napětí nabízíme také různé testovací zařízení pro testy izolačního odporu, testy svodového proudu a testu ochranného vodiče. Tyto testy mohou být nabízeny v samostatných přístrojích a v multifunkčních testerech.

Správný přístroj naleznete zde!

Na přání zákazníka

Jako požadavek

Zákazníkem specifikované zkušební systémy podle individuálních potřeb.

Žádejte nyní!

Servis

Servis hotline

Čísla pro všechny případy (pohotovostní): +420 474 684 637

Na zákaznický servis

SPS electronic GmbH

Kontakt

Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

Kontaktujte nás