VN Test

Názvem "VN test" se myslí všeobecně používaná zkratka "vysokonapěťový test". Tento test je podrobně popsán v adresáři Souhrn.


Celosvětově se označení "VN test" stává běžnějším a běžnějším a je pro testování elektrických zařízení pomocí testerů pojmenovaných "VN testery”. Obvykle jsou tyto názvy popsány jako vysokonapěťové testy, které každý výrobce elektrotechniky musí ve výrobě provádět.

SPS electronic nabízí široké pásmo vysokonapěťových testerů a vhodného příslušentsví. Od jednoduchých VN testerů po multifunkční testery z naší rozšířené řady přístrojů, t.j. například kombinovaných několik testů společně.

 

Správný přístroj naleznete zde!

Na přání zákazníka

Jako požadavek

Zákazníkem specifikované zkušební systémy podle individuálních potřeb.

Žádejte nyní!

Servis

Servis hotline

Čísla pro všechny případy (pohotovostní): +420 474 684 637

Na zákaznický servis

SPS electronic GmbH

Kontakt

Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

Kontaktujte nás