Testování elektrické bezpečnosti

Hlavním cílem testování elektrické bezpečnosti je bezpečné použití elektrických spotřebičů a zařízení. Tento bezpečnostní test je regulován Průmyslovou bezpečností a Chováním zdravotnických zařízení stejně jako Směrnice pro prevenci před úrazem. Je závazný pro výrobce a provozovatele elektrického zařízení. 


Směrnice o testech jsou v Německu pod VDE standardy a globálně pod EN standardy a IEC standardy. Častým důsledkem chyb elektrického zařízení je požár, výbuch a zranění elektrickým proudem – to je výsledek špatné funkce vyrobeného zařízení. Většina uživatelů si plně neuvědomuje to, že – dokonce ta nejmenší – část elektrického zařízení může způsobit vážné nehody. Samozřejmě, že nehody nemůžou být zcela potlačeny díky bezpečnostním testům, ale můžou být alespoň sníženy na přijatelnou úroveň. Rozdíl je ve 4 typech testů:

  1. Pro prohlášení o shodě musí být ověřen jeden nebo vice vzorků z Vaší výroby. Typové zkoušky provádí Institut nebo výrobce, který zajistí splnění odpovídajících standardů. Tyto testy jsou přísné a zahrnují bezpečnost, EMC, funkčni, klimatické a další testy. 

  2. Sériové testování (test po skončení výroby) provádí výrobce, aby zajistil správnou funkčnost a bezpečnost každého vyrobeného výrobku. Každá část elektrického zařízení podléhá tomuto testu.

  3. Opakovací test (periodické testování) se provádí, aby se rozhodlo, zda vyráběné zařízení je v souladu s přijatelnými podmínkami. V Německu na toto platí DGUV Rule 3 (BGVA 3, VDE 0701). Tento test provádí operator elektrického zařízení nebo zkušební laboratoř.

  4. Test údržby po opravě jsou kusové zkoušky k jednotlivého kusu, aby zajistily funkčnost a bezpečnost po opravě. Dříve to bylo regulováno v Německu pomocí VDE 0702. 

Již vice než 35 let společnost SPS electronic nabízí přístroje pro testování elektrické bezpečnsoti podle VDE, EN, IEC, UL atd. Dnes SPS electronic zajišťuje testování eletrické bezpečnosti po celém světě s souladu se standardy platnými v Německu. Pomocí našich multifunkčních tester můžete naprosto optimálně zajistit bezpečnost Vašich výrobků.

Zde nyní najdete správný přístroj!

Na přání zákazníka

Jako požadavek

Zákazníkem specifikované zkušební systémy podle individuálních potřeb.

Žádejte nyní!

Servis

Servis hotline

Čísla pro všechny případy (pohotovostní): +420 474 684 637

Na zákaznický servis

SPS electronic GmbH

Kontakt

Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

Kontaktujte nás