Test svodového proudu

Test svodového proudu je měření produ, které teče přes izolaci přístroje na uzemnění a na ostatní vodivé části – jako je např.kryt.


Tento unikající, neboli svodový proud se vyhodnocuje testem svodového proudu. Provádí se u elektrických zařízení ochranné třídy I a II. Naměřené hodnoty nesmí překročit limitní hodnot, které jsou specifikované v normách (EN, VDE, IEC, UL atd.).

Bezpečnsotní test u elektrického zařízení musí být závislý na standardech nebo regulacích (EN, VDE, IEC, UL atd.). Měření svodového proudu se provádí za zvýšeného jmenovitého napětí. Podle typu zkoušky svodového proudu, je zkoušený předmět, buď v provozu, anebo není v provozu.

Na test svodového proudu pro Vaše výrobky nabízí SPS electronic různá řešení. Můžeme Vám nabídnout např. AI 5601D (analogový tester), anebo nabídnout kombinaci různých bezpečnostních testů s funkčními testy a to je např. přístroj KT 3881B. Tyto multifunkční tester mohou měřit svodový proud v kombinaci s velkým počtem dalších bezpečnostních testů (jako je vysokonapěťový test, test ochranného vodiče nebo test izolace).

Zde nyní najdete správný přístroj!

Na přání zákazníka

Jako požadavek

Zákazníkem specifikované zkušební systémy podle individuálních potřeb.

Žádejte nyní!

Servis

Servis hotline

Čísla pro všechny případy (pohotovostní): +420 474 684 637

Na zákaznický servis

SPS electronic GmbH

Kontakt

Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

Kontaktujte nás