Test průchodnosti

Pomocí testu průchodnosti si ověříte, zda jsou 2 body elektricky spojené mezi sebou nebo jestli jsou přerušené. 


Tímto elektrickým testem můžete tedy určit, jestli je DUT správně propojeno. Test průchodnosti se většinou vyhodnocuje pomocí 22 / 24 V DC. Test průchodnosti není žádným bezpečnostním testem, ale slouží také k ověření hlavního vypínače výrobku, jestli je zapnut, tak aby se kompletní testy udělali na výrobku a ne pouze na vypínači. 

Všechny multifunkční přístroje od SPS electronic nabízí test průchodnosti. Lze to provést ve zkušební sekvenci na začátku každého testu nebo jenom jako dodatečný test k bezpečnostním testům např.test ochranného spojení, měření izolace, vysokonapěťový test.

Zde nyní najdete správný přístroj!

Na přání zákazníka

Jako požadavek

Zákazníkem specifikované zkušební systémy podle individuálních potřeb.

Žádejte nyní!

Servis

Servis hotline

Čísla pro všechny případy (pohotovostní): +420 474 684 637

Na zákaznický servis

SPS electronic GmbH

Kontakt

Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

Kontaktujte nás