Test ochranného vodiče

Test ochranného vodiče – často také nazývaný PE test nebo test spojitosti zemního obvodu – je po vysokonapěťovém testu druhým nejdůležitějším testem. 


Test ochranného vodiče se aplikuje pouze pro výrobky ochranné třídy I. Testuje se při tom, zda odpor zemního spojení nepřekročí požadovanou hodnotu, která je upřesněná v normách. Pozadí tohoto testu je určit, zda se neobjevují nějaké svodové proudy ve výrobcích a jestli je DUT správně vybito proti kostře. Pokud by nebyl dobrý kontakt, mohlo by se vysoké napětí dostat na kovovou část zařízení: proud by pak procházel přes uživatele na zem.

Dalším důvodem důležitosti tohoto testu ochranného vodiče je, že se může izolace zařízení používáním zhoršit. Tento proces může trvat roky a může vést ke zkratu mezi živými částmi a krytem přístroje. Díky tomuto zkratu je pak kryt nabit a v horším případě může být dokonce pod napětím. V tom případě musí být uživatel ochráněn pomocí zemního vodiče, který zkrat svede do země. Funkčnost ochranného zemního systému vybíjí výsledný zkrat proti zemi. 

S přístroji od SPS electronic se můžete vždy cítit bezpečně. Pro test ochranného vodiče Vám SPS electronic nabídne několik řešení: buď P 1800D (tester pouze pro PE test) nebo Vám rádi nabídneme různé bezpečnostní a funkční testery jako jsou např. KT 1885B. S pomocí těchto multifunkčních testerů Vám poskytneme test ochranného vodiče a všechny ostatní bezpečnostní testy (jako je vysokonapěťový test, test svodového proudu nebo izolace)

 

Vhodný přístroj naleznete zde!

Na přání zákazníka

Jako požadavek

Zákazníkem specifikované zkušební systémy podle individuálních potřeb.

Žádejte nyní!

Servis

Servis hotline

Čísla pro všechny případy (pohotovostní): +420 474 684 637

Na zákaznický servis

SPS electronic GmbH

Kontakt

Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

Kontaktujte nás