Test izolačního odporu

Pomocí testu izolačního odporu měříme ohmický odpor izolace výrobku. Měří se mezi živými částmi a krytem výrobku nebo mezi různými vnitřními potenciály. Jako zkušební napětí se požívá DC napětí a nejčastěji s 500 V DC. V praxi podle různých norem se pak často používá další napěťový test s vyšším nebo nizším napětím. Dovolená hranice odporu je definována normou respective I regulacemi, podle kterých je výrobek testován.


Test izolace může být proveden jak na elektrickém zařízení ochranné třídy I, tak na zařízení ochranné třídy II, tak aby se zajistilo, že se na DUT nevyskytují žádné příliš vysoké svodové proudy. Je-li izolační odpor zařízení příliš nízký (možná existuje porucha uzemnění), může být vysoké dotykové napětí na kovových částech, jako je například kryt zařízení. V případě kontaktu takzvaný "dotykový proud" poteče přes člověka do země, což může být život ohrožující v případě přístrojů třídy ochrany II.

Návrh tester od SPS electronic je omezení bezpečným proudem podle normy EN50191. Maximální přípustný proud je nastaven na 12 mA DC. Trváním na této mezní hodnotě nejsou nutná žádná dodatečná bezpečnostní opatření a to navzdory vysokým napětím při kontrole izolace. Obvykle se test izolačního odporu provádí na beznapěťovém DUT. Nicméně testy lze také realizovat v provozním napětím. Zkouška odolnosti izolace je nutná při běžném testu, stejně jako v opakovaných a opravných testech. Může však být rovněž provedena nebo - v různých normách - nahrazena testem vysokého napětím

V nabídce od SPS electronic naleznete vhodné přístroje na měření izolačního odporu podle všech Vašich požadavkůt. Počínaje možností mobilní aplikace až ke stacionárnímu použití, po integraci do sítě našich zkušebních přístrojů, které jsou také ideální pro tyto aplikace.Přístroje jsou intuitivní a snadno ovladatené.

K přístrojům

Na přání zákazníka

Jako požadavek

Zákazníkem specifikované zkušební systémy podle individuálních potřeb.

Žádejte nyní!

Servis

Servis hotline

Čísla pro všechny případy (pohotovostní): +420 474 684 637

Na zákaznický servis

SPS electronic GmbH

Kontakt

Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

Kontaktujte nás