Surge Test

Název “surge test” je často používaný v německy mluvících zemích pro testování rázovým napětím. Tento termín, který pochází z angličtiny, popisuje jedinou možnou zkušební metodu pro odhalení zkratů mezi elektromagnetickým vinutím nebo problémů s izolací v jednom nebo vice závitech vinutého materiálu. 


Vinutý material může být cívka, stator nebo například transformátor. Pokud má motor chybul, problémy ve vinutí se proměňují. Například rázová zkouška, vysokonapěťový test se take někdy projeví nekorektně při detekování poškození izolace vinutí. Sám vysokonapěťový test ale není vhodný, dokud neprovedete I testy izolace proti kostře nebo mezi galvanicky oddělenými částmi vinutých materiálů. Naopak při rázové zkoušce se vinutí a vrstva izolace může specificky testovat.

Jak se rázová zkouška provádí?

Během rázové zkoušky je připojen kondenzátor paraleně k vinutí a okamžitě se vybíjí. Sinusová oscilace je vytvořena oscilací obvodu, vytvořeného mezi zkušebním přístrojem a vinutím a tato oscilace má jistou charakteristiku. Dokonce i malé odchylky v parametrech vinutí udělají změny v oscilaci během surge testu a umožní nám tak spolehlivě najít i malý problém v motoru nebo vinutí. I s problémy, které se neprojeví jako zkrat. Malé výboje se projeví jako korona. I ty se dají detekovat. Pro tyto účely jsou rázové generátory vybaveny moduly pro vyhodnocení částečných výbojů.

Který rázový generátor je pro nás vhodný?

S přístroji od SPS electronic se můžete vždy cítit bezpečně. SPS electronic nabízí různá řešení: mimo přenosného ST 1800B (jednoduchý rázový generátor), nabízí naše nabídka výrobků také přístroje řady ST 6000 nebo ST 8000, které kombinují vice testů.

Správný přístroj naleznete zde!

Na přání zákazníka

Jako požadavek

Zákazníkem specifikované zkušební systémy podle individuálních potřeb.

Žádejte nyní!

Servis

Servis hotline

Čísla pro všechny případy (pohotovostní): +420 474 684 637

Na zákaznický servis

SPS electronic GmbH

Kontakt

Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

Kontaktujte nás