Sonda pro test ochranného vodiče

Test ochranného vodiče je jeden z nejdůležitějších v procesu všech bezpečnostních testů. PE test se obvykle provádí ručně a je velice frekventovaný. Pomocí sondy se spojuje uzemnění s člověkem, přístrojem a zkoušeným výrobkem. Proto musí sonda pro PE test plnit funkci, jak bezpečného kontaktu se zkoušeným výrobkem, tak také zajistit ergonomii pro práci operátora. Speciálně, když děláte stovky testů denně, hraje sonda klíčovou roli pro pohodlné testování.


Proto, se naše firma SPS electronic zaměřila hlavně na ergonomiku při vývoji nového typu sondy pro test ochranného vodiče. Test se dá snadno spustit použitím vestavěného tlačítka. Testy se dají také spouštět až po přímém dotyku sondy, pokud to tak vyžadujete. To lze nastavit jednak v menu přístroje nebo v PC softwaru. Sonda pro PE test je vybavená zesíleným hrotem, který je vyroben z wolframu a může se po opotřebení snadno vyměnit.

K sondám pro PE test

Na přání zákazníka

Jako požadavek

Zákazníkem specifikované zkušební systémy podle individuálních potřeb.

Žádejte nyní!

Servis

Servis hotline

Čísla pro všechny případy (pohotovostní): +420 474 684 637

Na zákaznický servis

SPS electronic GmbH

Kontakt

Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

Kontaktujte nás