Každoroční test

Zkušební přístroj nebo zkušební systém by se měl kontrolovat pravidělně jednou za rok. Měla by se provést kontrola, kalibrace a záznamy. Slovo “každoroční test” vyjadřuje jenom to, že by se měl provádět pravidelně jednou ročně.


Během každoročního testu se musí přístroje kalibrovat. Pokud jsou naměřené hodnoty v tolerance, kterou udává výrobce, může se měřící zařízení plně používat. Jestli se ale vyskytnou velké odchylky, měly by se nastavit, případně podle potřeby opravit.

Každoroční kalibrace zkušebního zařízení se dělá podle požadavků na zajištění kvality a sledování měřícího zařízení v každé firmě. Společnost SPS electronic take kalibruje zkušební zařízení od jiných výrobců. Díky rozsáhlé síti našich servisních poboček a poboček našich partnerských firem, jsme Vám vždy nablízku. Plně hodnotný servis Vám poskytneme, jak před nákupem nového zařízení, tak i po jeho prodeji. Tímto splňujeme akreditaci podle DIN EN ISO / IEC 17025, o kterou jsme již zažádali.

Pro servis klikněte zde

Na přání zákazníka

Jako požadavek

Zákazníkem specifikované zkušební systémy podle individuálních potřeb.

Žádejte nyní!

Servis

Servis hotline

Čísla pro všechny případy (pohotovostní): +420 474 684 637

Na zákaznický servis

SPS electronic GmbH

Kontakt

Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

Kontaktujte nás