Kalibrace

Definován kalibrací znamená porovnání naměřených hodnot testovacího přístroje s hodnotami přesné normy podle zdokumentovaného postupu pro rozeznání a záznam odchylek. Tímto může být kontrolováno také dodržování stanovených tolerancí a v případě potřeby může být provedena úprava. Termín kalibrace nemusí nutně zahrnout tuto úpravu. Kalibrací je ověřena funkčnost a přesnost kalibračních přístojů a zdokumentována v kalibračním certifikátu. Dokonce i po opravách a údržbě je potřeba vždy provést kalibraci. Používané normy musí mít návaznost na národní normy.


Roční kalibrace zkušebních zařízení je nezbytným předpokladem pro zajišťování kvality a monitorování měřicích přístrojů závazných pro každou společnost. V SPS electronic testujeme a kalibrujeme vaše testovací zařízení bez ohledu na to, zda pocházejí z naší společnosti nebo od jiných výrobců. Díky naší rozsáhlé servisní síti, našim četným dceřinným společnostem a našim partnerům máme síť po celém světě - a jsme tedy vždy blízko. Před i po zakoupení jednoho z našich výrobků si můžete být jisti, že vám budou poskytnuty kompletní služby. To potvrzuje i akreditaci dle ČSN EN ISO / IEC 17025, o kterou jsme již požádali.

Klikněte zde pro objednání kalibrace

Na přání zákazníka

Jako požadavek

Zákazníkem specifikované zkušební systémy podle individuálních potřeb.

Žádejte nyní!

Servis

Servis hotline

Čísla pro všechny případy (pohotovostní): +420 474 684 637

Na zákaznický servis

SPS electronic GmbH

Kontakt

Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

Kontaktujte nás