Hipot Tester

Velmi často je výraz “hipot tester” zmíněn ve spojení s vysokonapěťovým testem. “Hipot tester” je zkráceně “vysokopotenciální tester” a používá se hlavně v mezinárodní komunikaci. Často je tento anglický termín běžnější než výraz “vysokonapěťový tester” doslovně přeložený z němčiny. Dalším běžným termínem je take výraz "tester dielektrické pevnosti.” Všechny tyto termíny popisují testery, které provádějí vysokonapěťové testy. 


Hipot test – nesmí být zaměňován s měřením izolačního odporu

Hipot test (vysokonapěťový test) se používá v elektroinženýrství k zajištění pevnosti izolace elektrických zařízení. Proto nesmí být zaměňován s měřením izolačního odporu. 

Při vysokonapěťovém testování se kontroluje, jestli izolace výrobku má standardně požadovanou pevnost. Tím se určí, zda je izolace mezi vodiči, kde teče proud a bezpečnostní vzdáleností ke kostře přístroji v pořádku. Hipot test se vždy provádí s vyšším napětím než je operační napětí vyskytující se při běžném provozu. Zkušební napětí může být i alternativní i stejnosměrné napětí, a je typicky v rozmezí od několika kV.

Hipot testery vyrobené v SPS electronic

SPS electronic nabízí varianty různých hipot testerů. Jako doplněk samostatných testovacích přístrojů najdete v našem rozsáhlém sortimentu take multifunkční tester, jako např. přístroj kombinující několik typů testů dohromady. 

Najděte to správné testovací zařízení pro vás!

Na přání zákazníka

Jako požadavek

Zákazníkem specifikované zkušební systémy podle individuálních potřeb.

Žádejte nyní!

Servis

Servis hotline

Čísla pro všechny případy (pohotovostní): +420 474 684 637

Na zákaznický servis

SPS electronic GmbH

Kontakt

Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

Kontaktujte nás