Funkční test

Jako funkční test je definována zkouška funkčních požadavků na výrobky.


Obvykle se jedná o důkaz, že jsou splněny slíbené technické vlastnosti výrobku. Kromě požadovaných testů elektrické bezpečnosti jsou nezbytné příslušné funkční testy. V našem případě se test funkčnosti provádí po úspěšném testu bezpečnosti, během závěrečného testu poté, co byl výrobek vyroben.

Pro kombinaci testů bezpečnosti a funkčnosti nabízí SPS electronic multifunkční testery včetně obou typů testů. Kromě jednoduchého testu spotřeby proudu lze získat také měření odporů a všechna měření výkonů. Naše testovací zařízení lze rozšířit o tyto dodatečné funkce pomocí jednoduchých modulů.

Na přání zákazníka

Jako požadavek

Zákazníkem specifikované zkušební systémy podle individuálních potřeb.

Žádejte nyní!

Servis

Servis hotline

Čísla pro všechny případy (pohotovostní): +420 474 684 637

Na zákaznický servis

SPS electronic GmbH

Kontakt

Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

Kontaktujte nás