Ekvivalent testu svodového proudu

Únik proudu znamená proud tekoucí přes izolaci přistroje na uzemění nebo na další vodivé části, jako je např. kryt přístroje. 


Tento unikající proud je měřen pomocí testu svodového proudu. Ekvivalent testu svodového proudu je opakem k normálnímu testu svodového proudu, není měřen za provozu výrobku a také jen s výrazně sníženým napětím. Proto musí být měřený proud přepólován k proudu, který by tekl při jmenovitém napětí. Během měření pomocí ekvivalentního měření svodového proudu je měřící okruh elektricky izolován od hlavního a nezahrnuje, díky nízkému napětí, potenciální riziko tak jako měření svodového proudu při síťovém napětí.

MS multifunkčním testerem od SPS electronic můžete vykonávat obojí – testovat svodový proud i ekvivalent testu svodového proudu. V závislosti na normách a použití potřebujete pouze jeden přístroj na příslušná měření. Zatímco test svodového proudu je obvykle proveden při výrobě, ekvivalentní testy jsou vypracovány pro opakované testy a opravy. 

Najděte to správné testovací zařízení pro vás!

Na přání zákazníka

Jako požadavek

Zákazníkem specifikované zkušební systémy podle individuálních potřeb.

Žádejte nyní!

Servis

Servis hotline

Čísla pro všechny případy (pohotovostní): +420 474 684 637

Na zákaznický servis

SPS electronic GmbH

Kontakt

Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

Kontaktujte nás