CE Test

S CE testem, výrobce nebo distributor deklaruje, že výrobek splňuje tyto požadavky.


V EU se mezi jinými aplikují tyto:

  • Směrnice Nízké napětí 73 / 23 / EWG
  • Směrnice Stroje 98 / 37 / EG

Abychom zabránili zranění a poškození zdraví osob, např. úrazem elektrickým proudem, provádí se CE test. Pro tyto účely odpovídá výše uvedeným bezpečnostním předpišům. 

Pro testování Vašich výrobků, společnost SPS electronic vyvinula a vyrábí elektrické bezpečnostní a funkční tester, které splňují normy globálně.

Zde nyní najdete správný přístroj!

Na přání zákazníka

Jako požadavek

Zákazníkem specifikované zkušební systémy podle individuálních potřeb.

Žádejte nyní!

Servis

Servis hotline

Čísla pro všechny případy (pohotovostní): +420 474 684 637

Na zákaznický servis

SPS electronic GmbH

Kontakt

Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

Kontaktujte nás