Testery svodového proudu

Tester svodového proud vhodného do výroby

S přístroji na svodový proud od firmy SPS electronic, se mohou provádět zkoušky na svodový proud podle národních a mezinárodních standardů (IEC, EN, UL, VDE atd.) Všechny multifunkční testery nové generace od SPS electronic již mají zabudovaný test svodového proudu jako volbu. Plně elektronický, vnitřní zdroj generuje zvýšení jmenovitého napětí.

V krátkosti: Co to je test svodového proudu a jak se provádí?

Je aplikován v mnoha případech, i jako test po opravě, čas od času se test svodového proudu provádí i ve výrobě. Normy (IEC, EN, UL, VDE) vyžadují tento test pouze pro citlivé elektronické výrobky.

Používá se hlavně ve výrobě zdravotní techniky, která přijde do kontaktu s lidmi, tam je potřeba svodový proud měřit. Když se vyskytne chyba, např., když je DUT rozbité nebo pokud není možné udělat test ochranného vodiče. Speciální charakteristikou svodového proudu je, že se měří zvýšenou hodnotou jmenovitého napětí. Tím je možné zahrnout vnitřní faktory do měření. Při měření musí být DUT zapnuto.

Výsledky svodového proudu vychází z poklesu napětí skrz sadu odporů a kapacit. To by pak mělo odpovídat elektrickému ekvivalentu obvodu člověka. Proces A1 (fáze), A2 (fáze / otočená N) a B (není provozní, L a N jsou přemostěny). To znamená, že metoda B je souhrn metod A1 a A2. Pro citlivé přístroje ve zdravotnické technice, je potřeba provádět i dodatečná měření na všech elektrických rozhraních nebo konektorech (například, sensory).

Máme pro Vás vhodný tester svodového proudu

V návaznosti na samostatný tester AI 5601, SPS electronic nabízí test svodového proudu také ve všech multifunkčních testerech. Multifunkční testery nové generace od SPS electronic již mají zabudovaný test svodového proudu jako volbu. Metoda B je jako volba, pokud musí být svodový proud testován z důvodu kvality (např. elektrického vytápění). Tento ekvivalent svodového proudu vede ke stejným výsledků měření jako souhrn A1 a A2. Svodový proud může být měřen a vyhodnocen bez toho, aby DUT bylo v provozu a spotřebovávalo energii. Pokud normy nepožadují test svodového proudu, což je ve většině případů, výsledek standardního testu je optimálním výsledkem z pohledu kvality (svodový proud se kontroluje) a ekonomického hlediska (žádná energie se nespotřebovává a test se provádí se zvýšenou hodnotou jmenovitého napětí).

Pokud je vyžadován test svodového proudu podle metody A1 a A2, to odpovídá dodatečnému přístroji s rozhraním pro mnoho multifunkčních přístrojů. Všechny tyto požadavky bereme do úvahy.

Na přání zákazníka

Jako požadavek

Zákazníkem specifikované zkušební systémy podle individuálních potřeb.

Žádejte nyní!

Všechno v jednom!

Multifunkční

Potřebujete více testů v jednom přístroji?

K multitesterům

Kontakt

Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

Mám zájem o: