Tester ochranného vodiče

Test ochranného vodiče ve výrobě – plně elektronický, digitální a programovatelný.

Ať už se jedná o kontrolní test nebo o test na konci výrobní linky- tester ochranného spojení P 1800D je vždy optimální volbou. Všechny parametry mohou být programovány pro všechny standardy. Velký počet rozhraní (24 V DC, RS 232, USB, LAN) umožňuje snadné integrování do výrobní linky a přenos zkušebních parametrů.

V krátkosti: Co to test ochranného vodiče je a jak se provádí?

Po vysokonapěťovém testu má test ochranného spojení vysokou důležitost v oblasti testování elektrické bezpečnosti. Všechna zařízení ochranné třídy I (tzn. že mají ochranný kovový kryt), která se vyrobí musí být otestována podle norem (IEC, EN, VDE). Zde můžeme nabídnout univerzální řešení pro dvě odlišné zkoušky pro testování elektrické bezpečnosti: Nejprve zkontrolovat provozní izolaci pomocí vysokého napětí a pak zkontrolovat uzemnění kovového krytu zařízení. Tyto dva nezávislé test ochrání lidi před úrazem elektrickým proudem.

V technické terminologii, je test ochranného spojení měření ohmického odporu pomocí vysokého proudu. Díky tomuto vysokému proudu se propálí poškozené kabely nebo koncovky během testu. Ale v praxi se stává chyba, že doba trvání testu je velmi krátká (běžně pod 1 sekundu)a tím se pak obvod zahřívá krátce. Různé normy (IEC, EN, VDE) specifikují proud od 10 A do 30 A AC. Přesně v tomto rozsahu je volně programovatelný tester P 1800D od firmy SPS electronic. Přístroj splňuje všechny standardy, má vhodné zkušební programy a díky velkému počtu rozhraní (24 V DC, RS 232, USB, LAN) umožňuje snadné integrování do výrobní linky Někdy je potřeba provést kontrolní testy během výroby a není možné čekat až na finální otestování výrobku na konci. Rozhraní přístrojů jsou proto také důležité pro tyto aplikace. Vyhodnocení konečného výrobku je možná pouze tehdy, pokud byly všechny parametry a výsledky testů přeneseny.

Proč mají přístroje od firmy SPS electronic vysokou úroveň a jsou velice praktické? Podívejte se sami!

Zkušební sonda od SPS electronic umožňuje rychlé, bezpečné a ergonomické testování.
Zkušební sonda od SPS electronic umožňuje rychlé, bezpečné a ergonomické testování.

Příslušenství testeru ochranného vodiče

Sonda pro test ochranného vodiče, je často podceňovaná, ale je velmi důležitých příslušenstvím. Podle praxe víme, že se většina testů provádí manuálně. Představte si, že DUT několik zkušebních bodů a obsluha provádí stovky testů denně. Optimální řešení, pojmenované ergonomický sonda je zde. Sonda pro test ochranného spojení od firmy SPS electronic splňuje všechny požadavky z praxe. Společně s ohledem na připomínky našich zákazníků, jsme vyvinuli vhodnou zkušební sondu.

Na přání zákazníka

Jako požadavek

Zákazníkem specifikované zkušební systémy podle individuálních potřeb.

Žádejte nyní!

Všechno v jednom!

Multifunkční

Potřebujete více testů v jednom přístroji?

K multitesterům

Kontakt

Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

Mám zájem o: