// //

Relé

Pro přepínání vysokého napětí, vysokých proudů a vysokých frekvencí.

Relé jsou potřeba ve všech technologiích. Je velice obtížné najít vhodné řešení pro přepínání frekvence, napětí a proudů a ještě těchto netypických hodnot. To byl důvod proč SPS electronic nabízí tato speciální relé. Více než 3 desetiletí zkušeností s vysokonapěťovou technologií bylo základem pro vývoj těchto relé.

Přepínání vysokých napětí, proudů a frekvencí není problém – pokud použijete vysokofrekvenční relé od SPS electronic

V technologii, elektromechanická relé nemohou být kompletně nahrazeny elektronickými přepínači. Hlavním důvodem je elektrická izolace otevřených obvodů. Proto nemůžete použít elektronické přepínače. Dalším podstatným důvodem je bezpečná izolace obvodů. Koncept těchto elektromechanických relé je, že nemohou být sepnuta bez přivedení napětí. V těchto případech elektronické spínání jako jsou např. tranzistory nebo tyristory může být velice snadno poškozeno. A to je absolutně nepřijatelné pro bezpečné přepínací obvody.

 

elektromechanická relé. Nastavení Reed relé je takové, že mají rozepnutý svůj vlastní obvod. To je ale v rozporu při použití v mnoha aplikacích a proto je to zakázané. Díky funkčnímu principu Reed relé přepínají také pouze nízké proudy. Proto ani Reed relé nemají mnoho uplatnění.

Na trhu se také objevují vakuová relé. Tato technologie je na principu extrémně malé mezery pro izolaci ve vakuu. Často se používají také vzácné plyny. Díky plynotěsným krabičkám jsou velice drahé a jsou vhodné pouze pro malé proudy. Zde tedy vidíte, že není žádná alternativa na relé od firmy SPS electronic.

Relé od SPS electronic jsou jenom ukázkou širokého množství  příslušenství. Zde naleznete  vysokonapěťové pistole, konektory a zástrčky pro vysoké napětí, VN kabely a mnoho dalšího.

Na přání zákazníka

Jako požadavek

Zákazníkem specifikované zkušební systémy podle individuálních potřeb.

Žádejte nyní!

Všechno v jednom!

Multifunkční

Potřebujete více testů v jednom přístroji?

K multitesterům

Kontakt

Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

Mám zájem o: